Vilka lokala nyttor har projektet Stora Middelgrund?

Q:

Vilka lokala nyttor har projektet Stora Middelgrund?

A:

Genomförandet av ett vindkraftsprojekt skapar många arbetstillfällen. Investeringskostnaden för en havsbaserad vindkraftspark som Stora Middelgrund är i storleks­ordningen av 20 miljarder kronor, därtill kommer under drifttiden en sammanlagd kostnad som är nästan lika stor. För drift av en anläggning som Stora Middelgrund fordras cirka 20-30 lokalt anställda tekniker samt olika lokala under­leveran­törer av varor och tjänster. Även om turbiner handlas upp på en internationell marknad kan en betydande del av investeringen hamna i när­området.

Leverantörerna av de stora komponenterna (turbiner, fundament, kabel och installationsfartyg) köps upp på en internationell marknad. Projektet kommer dock att främja att dessa leverantörer där så är möjligt, under marknadsmässiga premisser använder lokala underleverantörer. I tidigare projekt har Vattenfall haft ambitiösa program för att länka mellan den lokala marknaden och de internationella leverantörerna. Exempel på lokala leverantörer som använts är olika konsulttjänster, teknisk utrustning, installationsarbeten och service.

Se även: Frågor och svar