Vilka tillstånd har projektet?

Q:

Vilka tillstånd har projektet?

A:

Projektet erhöll 2008 av regeringen tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att inom ett specificerat område vid Stora Middelgrund, i Västerhavet, uppföra och driva en vindkraftspark med högst 108 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 200 meter. Enligt nuvarande tillstånd måste anläggningen vara färdigställd senast den 1 september 2020. En ansökan om förlängning av detta tillstånd kommer att lämnas in, likaså en ansökan om ökad totalhöjd.

Energimarknadsinspektionen gav 2009 projektet nätkoncession för likströmsanslutning till ställverket i Breared, Halmstad kommun. Projektet har även tillstånd enligt miljöbalken, för att installera en elkabel inom svenskt territorialvatten.

Se även: Frågor och svar