Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Stora Middelgrund?

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Stora Middelgrund?

A:

Årsmedelvinden vid Stora Middelgrund är beräknad till mellan 9,0 och 9,5 m/s. Den största genomsnittliga signifikanta våghöjden uppgår till cirka 1,3–1,4 m. Den maximala våghöjden uppgår till sex till åtta meter.

Se även: Frågor och svar