Hur arbetar ni med säkerheten gällande vindkraftverk?

Q:

Hur arbetar ni med säkerheten gällande vindkraftverk?

A:

Att främja, åstadkomma och upprätthålla hög säkerhetsstandard för att skydda alla som arbetar med oss, för oss och de som kan påverkas av vår verksamhet är grundläggande i vårt arbete. Vi är angelägna om att de vindkraftverk som kommer att upphandlas håller en hög säkerhetsstandard och att de är anpassade för vindbruk i aktuellt klimat.

Vattenfall lägger stor vikt på försiktighetsåtgärder i tillståndsansökan för våra projekt.

Se även: Frågor och svar om vindkraft