Hur avvecklas en vindkraftspark?

Q:

Hur avvecklas en vindkraftspark?

A:

Vindkraftverk som köps in har en normal livslängd på cirka 35 år. Under denna tid kan vissa komponenter behöva bytas ut. Efter 35 år kan verken fortfarande nyttjas men behöver då genomgå omfattande renoveringar. Andra alternativ är att ersätta det gamla verket med ett nytt men då krävs ett nytt tillstånd.

Vid rivning av vindkraftverk monteras alla delar ned för återvinning. Vindkraftverk återvinns i dagsläget upp till 85-90 %. Nu finns även utvecklade metoder som möjliggör återanvändning eller återvinning av rotorblad. Vattenfall har  2021 beslutat om ett deponiförbud av blad från bolagets avvecklade vindkraftsparker. Vidare har Vattenfall som mål att år 2025 ska minst 50 % av bladen återvinnas och år 2030 ska 100 % återvinnas.

Se även: Frågor och svar om vindkraft