Hur fungerar vindkraft?

Q:

Hur fungerar vindkraft?

A:

För att rotorbladen på ett vindkraftverk ska börja snurra måste det blåsa minst tre till fyra sekundmeter. Rotorbladen driver en generator där rörelseenergin omvandlas till el. Den el som genereras i ett vindkraftverk har typiskt en spänning på 400–700 volt. Innan elen kan matas ut på elnätet måste den passera en transformator som transformerar upp spänningen till nivåer på 10–40 kilovolt. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat i maskinhuset, i den så kallade nacellen, högst uppe på vindkraftverkets torn.

Se även: Frågor och svar om vindkraft