Hur mycket vindkraft kommer att byggas?

Q:

Hur mycket vindkraft kommer att byggas?

A:

För att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem behöver den svenska vindkraften bli ungefär lika stor som vattenkraften, vilket motsvarar en årlig produktion om cirka 65 terawattimmar. Beroende på teknikutvecklingen räknar man med att det kommer att finnas cirka 4 000–6 000 vindkraftverk år 2040.

Se även: Frågor och svar om vindkraft