Säljer ni el utomlands som produceras i Sverige?

Q:

Säljer ni el utomlands som produceras i Sverige?

A:

Den el som produceras i Sverige säljs till och används i första hand av elkonsumenter i Sverige. I händelse av överskott på el kan elen också exporteras vidare till våra grannländer och ut i Europa. På samma sätt importerar Sverige el om det skulle uppstå ett underskott i landet.

El från vindkraft gör stor klimatnytta oavsett var den produceras. När den exporteras ut i Europa tränger den undan kolkraft som är en av de vanligaste energikällorna på kontinenten.

Behovet av el kommer att öka under de närmaste åren på grund av den elektrifiering av bland annat fordon och industrier som sker just nu. I Sverige har vi bland de bästa förutsättningarna i världen för vindkraft, samtidigt som hela Europa har ett stort behov av förnybar el. Elexport är en bra affär, både för svensk ekonomi och för klimatet.

Se även: Frågor och svar om vindkraft