Utgår det någon ersättning till orter där Vattenfall bygger vindkraftparker?

Q:

Utgår det någon ersättning till orter där Vattenfall bygger vindkraftparker?

A:

Lokalsamhället, långsiktigt engagemang och ansvarstagande är viktigt för oss. Vår förhoppning och ambition är att bidra till positiv utveckling inom de områden och samhällen vi verkar.

”Stöd till lokal utveckling” är ett av Vattenfalls sätt att ge tillbaka till bygden omkring en vindkraftspark. Stödet är ett frivilligt åtagande från Vattenfalls sida och utformningen av stödet sker utifrån varje projekts unika förutsättningar. Pengarna ska komma lokala intressen till nytta. Syftet är att främja bygdens kultur, näringsliv, service och livsmiljö. Stödet får aldrig gå till kommunen eller enskild person och beslut om fördelning av stöd sker i samråd med Vattenfall.

I tidigare vindkraftsparker Vattenfall byggt har det ekonomiska stödet gått till bland annat

  • belysning
  • lokala idrottsklubbar
  • upprustning av by- och jaktstugor
  • förstärkning av vägar
  • stöd till näringslivsutveckling.

Hör gärna av dig till oss om du har funderingar eller synpunkter kring hur stödet kommer bäst till användning i området.

Se även: Frågor och svar om vindkraft