Vad händer med skoter-, rid- och/eller vandringsleder i området?

Q:

Vad händer med skoter-, rid- och/eller vandringsleder i området?

A:

Det går bra att köra skoter, rida och vandra i området kring vindkraftsparken när den är i drift. En del befintliga leder kan eventuellt behöva dras om. Detta sker i så fall i dialog med berörda ansvariga parter.

Se även: Frågor och svar om vindkraft