Vad innebär skuggor från vindkraftverk?

Q:

Vad innebär skuggor från vindkraftverk?

A:

När solen står lågt kan skuggor från de roterande bladen träffa omgivande byggnader. Enligt rättspraxis bör den faktiska tiden för exponering av rörliga skuggor vid bostäder inte överskrida åtta timmar per år. Vattenfall gör alltid beräkningar över hur lång skuggtiden kan bli. Om det finns risk för att skuggtiden blir oacceptabelt lång stängs verket av för att inte överstiga praxis. Påverkan från skuggkast avtar med avståndet och är normalt försumbara längre än två kilometer från vindkraftverken.

Se även: Frågor och svar om vindkraft