Varför står vindkraftverken ibland stilla, trots att det blåser?

Q:

Varför står vindkraftverken ibland stilla, trots att det blåser?

A:

Vattenfalls vindkraftverk producerar el cirka 95 procent av tiden, men det händer ibland att vindkraftverk står stilla. Det beror oftast på planerade serviceinsatser på vindkraftverket eller att vindkraftverket har tekniska fel och står stilla i väntan på servicetekniker. Att vindkraftverk står stilla kan också bero på att det inte finns plats för mer el på elnätet för tillfället. Då stängs verken av via vår driftcentral på begäran av elnätsägaren.

Se även: Frågor och svar om vindkraft