Vem är ansvarig för underhållet av vägarna i området?

Q:

Vem är ansvarig för underhållet av vägarna i området?

A:

Byggnationen av en vindkraftspark genererar en ökad mängd trafik och transporter på vägarna kring anläggningen. Transporterna avser bland annat material till byggnation av vägar och fundament samt frakt och montering av vindkraftverken. Vem som är ansvarig för att underhålla vägarna i området regleras i avtalen, men det vanliga är att den verksamhetsutövare som använder vägen underhåller och återställer den.

Se även: Frågor och svar om vindkraft