Vem är ansvarig när vindkraftsparken avvecklas?

Q:

Vem är ansvarig när vindkraftsparken avvecklas?

A:

I varje tillstånd som ges för en vindkraftspark finns villkor för hur marken ska återställas när vindbruket upphör. För att garantera att avvecklingen kommer att gå att genomföra måste pengar avsättas eller garanteras redan innan byggnationen av vindkraftsparken får påbörjas. Beloppet fastställs av tillståndsmyndigheten.

Se även: Frågor och svar om vindkraft