Vid vilka vindhastigheter producerar vindkraftverken el?

Q:

Vid vilka vindhastigheter producerar vindkraftverken el?

A:

När det är svag vind eller vindstilla står vindkraftverken i vänteläge. När det blåser tillräckligt mycket, ungefär tre till fyra sekundmeter, startar vindkraftverken automatiskt och matar in el på elnätet.

Vid cirka 12–14 sekundmeter ger verken full effekt. Vid kraftig blåst då vindhastigheten överstiger ungefär 25 sekundmeter är de mekaniska lasterna så stora att vindkraftverken minskar effekten och till sist stannas för att inte orsaka onödigt slitage.

Vid goda vindar med en normal årsfördelning producerar våra vindkraftverk el under cirka 95 procent av årets timmar.

Se även: Frågor och svar om vindkraft