Bølger på havet

Nyt design maksimerer Vesterhav Syd & Nord-møllers afstand til kysten

Den 5. maj indledte Energistyrelsen den offentlige høring af miljøvurderingen af Vattenfalls nye design for Vesterhav Syd & Nord, som maksimerer havmølleparkernes afstand til kysten. Vurderingen konkluderer, at designet minimerer den miljømæssige og visuelle påvirkning fra parkerne.

De to havmølleparker, som blev vedtaget af folketinget i 2012, vil øge den danske elproduktion fra vind med tæt på ti procent - nok til at dække det årlige elforbrug i 380.000 danske husstande.

”Da Folketinget besluttede at opføre Vesterhav Syd og Nord, var det for at sikre en grøn og bæredygtig energiforsyning. Siden er alvoren af klimaforandringerne kun blevet styrket, og Vesterhav Syd & Nord er en vigtig del af Danmarks indsats for at løse udfordringen. Samtidigt udgør parkerne en væsentlig investering i infrastruktur, som vil skabe økonomisk aktivitet og beskæftigelse”, udtaler Jacob Nørgaard Andersen, direktør for Vattenfall i Danmark.

Sidste år valgt Vattenfall Hvide Sande som servicehavn for Horns Rev 3 sydvest for Vesterhav Syd & Nord, ligesom lokale virksomheder har og fortsat vil levere service og materiel til den havmøllepark.

I de nye design maksimeres møllernes afstand til kysten inden for det område, den danske stat har udpeget til parkerne. For Vesterhav Syd betyder det, at møllerne placeres cirka ni kilometer fra kysten. For Vesterhav Nord, at den nordligste mølle i forhold til det oprindelige design flyttes til cirka otte km fra kysten. Ændringen til det nye design koster Vattenfall et trecifret millionbeløb.

”Miljøvurderingen konkluderer, at de nye design, som Vattenfall har arbejdet på i godt et år, minimerer den miljømæssige og visuelle påvirkning fra parkerne. Designet tager højde for en række faktorer som vind- og bundforhold, havdybde, maksimering af klimavenlig energiproduktion, arkæologisk beskyttede områder og meget andet. Men, hvor lokale ønsker om at flytte møllerne så langt væk fra kysten som muligt har vægtet højest”, udtaler Jacob Nørgaard Andersen.

Vattenfalls design er i miljøvurderingen sammenlignet med alternative design, som er udvalgt baseret på inputs fra tidligere høringer. På den baggrund er det vurderet, at parker med to rækker vil være mere synlige og medføre tab i klimavenlig energiproduktionen.

Miljøvurderingen er udført af Orbicon | WSP baseret på miljøvurderingsloven samt Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse for projektet.

Ny teknologi forbedrer parkernes visuelle udtryk 

Vattenfall vil, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender det, installere et radarsystem på begge parker, så møllernes lysmarkeringerne om natten kun tændes, når der er fly i nærheden. Dermed reduceres den visuelle påvirkning yderligere. Desuden vil et system sikre, at møllernes vinger drejer synkroniseret i cirka 50 procent af tiden for at øge det rolige udtryk fra vingernes rotation.

Udformning af visualiseringer 

Som en del af miljøvurderingen er der udført visualiseringer af Kirth x Thomsen. Fotopunkter for visualiseringer fra miljøvurderingerne i 2015 er gentaget. Der er desuden suppleret med nye fotopunkter for at imødekomme henvendelser under den første offentlighedsfase i sommeren 2019. I overensstemmelse med Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse er der udført visualiseringer i klart vejr samt for udvalgte fotopunkter i diset vejr, om natten og i solnedgang. Natlige lysmarkeringer er ligeledes medtaget i udvalgte visualiseringer, men vil kun være tændt, når der er fly i nærheden af parkerne.

Eksempel på visualiseringer:

Sammenligning af visualiseringer af Vattenfalls design fra 2020 og 2015 (Vesterhav Syd ved Nørre Lyngvig)

Sammenligning af visualiseringer af Vattenfalls design fra 2020 og alternativ med to møllerækker (Vesterhav Syd ved Nørre Lyngvig)

Find flere visualisering i miljøvurderingsrapport.

Kortmateriale:

Vesterhav Syd
Vesterhav Nord

Yderligere information:

Energistyrelsen: Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd sendes i offentlig høring

Designudkast placerer Vesterhav Syd og Nord så langt fra kysten som muligt 

Vesterhav Syd & Nord flyttes længere væk fra kysten

Meningsmåling: Lokal opbakning til Vesterhav Syd & Nord (foretaget før nyt design)

Pressekontakt:

Esben Baltzer Nielsen
Head of Public Affairs & Media 
M +45 27 87 49 74
esbenbaltzer.nielsen@vattenfall.com

Se også

Horns rev 3 havmøllepark

Hvide Sande bliver servicehavn for tre Vattenfall havmølleparker

Vattenfall har valgt Hvide Sande Havn som servicehavn for Vesterhav Syd og Nord vindmølleparker. Med udpegningen bliver Hvide Sande servicehub for Vattenfalls danske havvindsaktiviteter i de...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']