Vattenfall vil halvere udledningerne fra forsyningskæden

Vattenfall øger fokus på påvirkningen fra forsyningskæden, hvor udledninger fra varer og serviceydelser skal halveres inden 2030. Det er et af adskillige tiltag, der tages for at skærpe klimaindsatsen, hvor målet er at opnå netto-nuludledning inden 2040.

Vattenfalls strategi om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation har et perspektiv, der omfatter hele værdikæden. Det betyder, at Vattenfall ikke kun arbejder målrettet med at reducere virksomhedens eget fodaftryk, men også fodaftrykket fra leverandører og kunder. Som et vigtigt skridt frem mod en fossilfri fremtid har Vattenfall for 2030 fastlagt et intensitetsmål på 50 % på udledninger fra forsyningskæden for varer og serviceydelser, og kravet dækker alle leverandørniveauer.

"Samtidig med, at vi har gjort gode fremskridt gennem de seneste par år i forhold til dekarbonisering af vores egne aktiviteter, stiger den relative påvirkning fra vores forsyningskæde," siger Vattenfalls CEO og administrerende direktør Anna Borg.

"Med Vattenfalls mål om at reducere klimapåvirkningen fra indkøbte varer og serviceydelser med 50 % frem mod 2030 er vores CO2-strategi komplet, og vi sender et tydeligt signal om, at vores forretning handler om bæredygtighed. Vi tror på, at vi ved at tage klimaintelligente beslutninger, når vi køber ind, samt ved at samarbejde med vores leverandører, både kan reducere vores egne udledninger og fremme en bredere dekarbonisering i samfundet," fortsætter Anna Borg.

I dag er de primære udledningskilder i Vattenfalls forsyningskæde udvinding og produktion af råmaterialer såsom beton, stål og andre metaller. Transport i forsyningskæden tegner sig også for en betydelig del af udledningerne.

"Vattenfall arbejder frem mod CO2 reduktions målet sammen med leverandører ved at tage klimaintelligente beslutninger i indkøbsprocessen. Det inkluderer eksempelvis klimamåleparametre og tildelingsprogrammer på udvalgte udbud, undersøgelse af alternative løsninger med lavere CO2-aftryk og optimering af ressourceforbruget samt tiltag til at fremme elektrificering af produktionsprocesser," siger Vattenfalls CFO Kerstin Ahlfont.

Vattenfall har gennemført en række store projekter for at undersøge potentialet for reduktion af udledningerne fra forsyningskæden ved at tage klimaintelligente designvalg. Et af projekterne omhandler opførelsen af en ny vandkraftdæmning i Lilla Edet i Sverige, hvor Vattenfall har udviklet en beton med et lavere cementindhold, hvilket har resulteret i en reduktion af klimapåvirkningen i forsyningskæden på 25 % sammenlignet med almindelig beton. Dette princip vil sandsynligvis også kunne benyttes på andre anlægssteder for at bidrage til Vattenfalls mål for forsyningskæden.

I Vattenfalls Business Area Wind havde Vattenfall et mål om at reducere den samlede miljøbelastning fra den nyligt gennemførte opførelsesfase af den landbaserede vindmøllepark Nieuwe Hemweg i Holland, som stod færdig i 2021. For at kunne sammenligne leverandørerne objektivt på bæredygtighed og skabe incitament til, at de reducerer deres CO2-fodaftryk, gjorde Vattenfall blandt andet brug af Environmental Cost Indicator-metoden (ECI) i indkøbsprocessen.

ECI er en metode, som er baseret på en livscyklusvurdering, der kombinerer en række miljømæssige påvirkninger fra et projekt og beregner de omkostninger, der skal minimeres. Vattenfall beregnede en ECI-referenceværdi, og leverandørerne blev bedt om at beskrive, hvordan de ville reducere ECI-værdien ved hjælp af forbedringer af deres design, maskineri, transport, arbejde og materialer. Leverandører med en høj forventet reduktion af ECI fik tildelt en rabat på den pris, de tilbød, så de fik en fordel i leverandørudvælgelsesprocessen. Metoden resulterede i en betydelig reduktion af CO2-udledningerne på 25 %, sammenlignet med de sædvanlige fremgangsmåder, til næsten samme pris. Vattenfall er i øjeblikket i gang med at udvikle og afprøve kriterier for bæredygtighedstildelinger i andre lande for at arbejde frem mod en bæredygtig forsyningskæde i samarbejde med virksomhedens leverandører.

"Med vores nye, ambitiøse udledningsmål udvider og intensiverer Vattenfall arbejdet frem mod dekarbonisering af forsyningskæden. Men rejsen frem mod en fossilfri levevis og en dekarboniseret forsyningskæde kan kun gennemføres i samarbejde med leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vattenfall er dybt engageret i at være en aktiv samarbejdspartner i omstillingen," siger Kerstin Ahlfont.

Se også

Anna Borg, Vattenfalls CEO

Anna Borg i WEF-panel om innovation for klimaet

Vattenfalls CEO Anna Borg deltager i en paneldebat i World Economic Forum sammen med Bill Gates og John Kerry om de skridt, der er nødvendige for at drive innovation på klimaområdet. Se og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall bliver en del af First Movers Coalition og forpligter sig til at købe produkter og teknologier med lav CO2-udledning

I dag, den 4. november, blev First Movers Coalition lanceret på COP26 i Glasgow af USA’s udenrigsministerium og World Economic Forum. Vattenfall deltager som en af grundlæggerne og forpligte...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Design af ny bygning på Hvide Sande Havn

Design af ny bygning på Hvide Sande Havn ligger klar

Designet for bygningen som kommer til at danne rammerne for Vattenfalls servicering af Vesterhav-havmølleparkerne og Horns Rev 3 er nu færdigtegnet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']