Vores miljøansvar

Vi tror på, at den miljømæssige indsats er afgørende for den succes, vores forretning opnår, og for samfundet. 

De miljømæssige forhold håndteres som en integreret del af vores virksomhed, og vi håndterer en lang række miljøaspekter, blandt andet vandforbrug, arealanvendelse og luftkvalitet, og vi arbejder løbende på at forbedre vores miljøarbejde. Grundlaget for succes er at have en stærk miljømæssig kultur, med stort fokus på miljøledelse på alle niveauer i virksomheden.

Certificerede ledelsessystemer såsom ISO14001 dækker næsten 100 % af vores energiproduktion og anlæg til energistyring. Vores miljøaktiviteter er underlagt en miljøpolitik og driftsinstruktioner, der beskriver principperne for miljøforvaltning og miljøledelse. Som en hjælp til yderligere udvikling og håndtering af vores energiproduktion anvender vi livscyklusvurderinger (LCA'er; Life Cycle Assessments). LCA'en er et grundlæggende værktøj i vores miljøarbejde og har været det i over 20 år.

Miljøpolitik

Vi fokuserer på at reducere udledningerne, beskytte biodiversiteten og bruge ressourcerne på bæredygtig vis.

Strand

Biodiversitet

Vattenfall har som mål at sikre biodiversiteten og naturen, og vi stræber altid efter at undgå eller minimere eventuelle negative påvirkninger.

Reduktion af udledninger

Vores tiltag for at reducere udledningerne til et minimum er meget omfattende og mangeartede.

Rør

Bæredygtig ressourceanvendelse

Vattenfall er stærkt engageret i bæredygtig anvendelse af ressourcer. Vi ønsker at reducere vores miljømæssige fodaftryk.

Vores miljøinitiativer

Se videoen, hvor miljøchef Helle Herk-Hansen fortæller om nogle af Vattenfalls miljøprojekter (på engelsk).

Se også

To medarbejdere

Vattenfall er en del af og partner for samfundet.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.