FN's udviklingsmål

Vattenfalls strategi er i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling. 

I 2016 identificerede Vattenfall baseret på vores væsentlighedsanalyse, en analyse af vores strategiske mål samt interne dialoger og workshops, seks mål, der er de mest relevante og væsentlige for virksomheden, og det er desuden de mål, hvor virksomheden kan yde det globalt mest meningsfulde bidrag. Vores seneste væsentlighedsanalyser, herunder i 2018 og 2020, har bekræftet disse seks prioriterede FN-mål for bæredygtig udvikling.

Vores prioriterede FN-mål

7

Bæredygtig energi

9

Industri, innovation og infrastruktur

11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

12

Ansvarligt forbrug og produktion

13

Klimaindsats

17

Partnerskaber for handling

Vattenfall påvirker også flere andre mål lokalt (for eksempel nr. 5 – Ligestilling mellem kønnene, nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 15 – Livet på land) eller via leverandører (for eksempel nr. 6 – Rent vand og sanitet, nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 10 – Mindre ulighed).

Hvordan vil Vattenfall opnå de seks prioriterede mål?

MÅL NR. 7 Bæredygtig energi er det, vores strategiske mål Førende inden for bæredygtigt forbrug handler om. Vattenfall bidrager eksempelvis via initiativer som miljøvaredeklarationer (EPD; Environmental Product Declaration) og livscyklusanalyser (LCA; Life Cycle Assessments), så kunderne ved, hvilken indvirkning, den el og varme, de køber hos Vattenfall, har.

Vattenfall udvikler nye produkter, der gør det muligt for kunderne at producere deres egen energi (solenergi, varmepumper), som de endda kan sælge til Vattenfall eller andre (PowerPeers). I Holland er Vattenfall/Nuon blevet en del af et initiativ ved navn Energy Poverty. Sammen med forsikringsselskaber, adskillige storbyer og kommuner, herunder Amsterdam og Almere, finder Vattenfall frem til løsninger, der forhindrer, at kunderne falder i den økonomiske gældsfælde.

Mål nr. 7 omfatter også en forbedring af energieffektiviteten. Vattenfall tilbyder kunderne rådgivning om, hvordan de kan spare energi i deres hjem eller virksomheder ved hjælp af mere effektive teknologier. Vi overgik vores interne mål for energieffektivitet på 1.000 GWh i årlig besparelse for perioden 2016–2020 med yderligere 40 GWh.

MÅL NR. 9 Industri, innovation og infrastruktur er det mål, hvor Vattenfall har igangsat forskellige nye partnerskaber og projekter, blandt andet samarbejder inden for energitunge brancher med f.eks. svenske SSAB/LKAB, og Northvolt. Derudover afspejler hele investeringen i e-mobilitet med alt lige fra de ældre partnerskaber, der er baseret på initiativer såsom Roadmap Sweden, Elbilsupphandlingen og Nollzon til det nye InCharge-netværk, Vattenfalls ambition om at være drivkraft for udvikling og om at yde et tydeligt bidrag.

MÅL NR. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund. Vattenfalls samarbejde med Uppsala er et godt eksempel på gennemførelse af et fælles klimamål sammen med en storby (klimaprotokollen var unik i sig selv og var i høj grad forud for sin tid – den er nu efterfulgt af en fornyet samarbejdsaftale), investering i infrastruktur (el, fjernvarme med vedvarende brændsler og affaldsforbrænding, fjernkøling, opladning af elkøretøjer) og samarbejde med forskellige aktører og kunder i byerne.

Det 100 % vedvarende projekt (i Sverige, men også de undersøgelser, Vattenfall gennemførte for Tyskland og Holland) har skabt et godt grundlag for drøftelser med forskellige aktører (storbyer, politikere osv.) om, hvordan man kan realisere og optimere en komplet omlægning til vedvarende energi.

Målet omfatter også "beskyttelse af verdens kultur- og naturarv", som er afspejlet i Vattenfalls samarbejde med lokale aktører, blandt andet Pen y Cymoedd i Wales og Sami samt det tidligere Sorbs i Østtyskland.

MÅL NR. 12 Ansvarligt forbrug og produktion passer som hånd i handske med vores formål Power Climate Smarter Living og vores strategiske mål Førende inden for bæredygtigt forbrug og Førende inden for bæredygtig produktion. Hele Vattenfalls CO2-køreplan handler om bæredygtig produktion og om at støtte vores kunder og samarbejdspartnere i at bruge deres energi bæredygtigt og også i at få deres egen bæredygtige produktion.

Derudover er vindkraftinitiativer, omlægningen af brunkulsanlægget Klingenberg til gas, kundetilbud såsom EnergyWatch og varmepumper, tydelige produktdeklarationer såsom EPD og LCA, forskelligt samarbejde med leverandører og kunder og tiltrækning af energitunge brancher, såsom datacentre, til Sverige fra lande med en højere andel af fossile brændsler i elproduktionen dokumentation af og succeshistorier om vores stærke engagement.

I mål nr. 12 er der også inkluderet ressourceeffektivitet, reduktion af anvendelse af farlige kemikalier, affald og spild samt udledninger til luft og vand. Vattenfall er begyndt at udskifte sine kreosotstationer i Distribution med nye, moderne elmaster. Der gennemføres løbende drøftelser og opfølgning med forretningen om kemikalier, affald og spild i forbindelse med cirkulær økonomi.

MÅL NR. 13 Klimaindsats. Vores fokus og vores formål – Power Climate Smarter Living – er i absolut overensstemmelse med dette mål. Vattenfall er stærkt engageret i klimaindsatsen og i energiomlægninger såsom 100% Renewable, 100% Energiewende og 100% Renewable NL.

På europæisk niveau er Vattenfall involveret i forskellige drøftelser om forbedring af den europæiske emissionshandelsplan, hvordan man kommer ud af afhængigheden af fossile brændsler, bæredygtig biomasse osv.

MÅL NR. 17 Partnerskaber for handling. Omfattende samarbejde er på mange måder en forudsætning for succes, fordi målene er nødt til at være i stor skala for at have en global virkning. Vattenfall har intensiveret samarbejdet med andre aktører. Det gælder for elektrificering af transportsektoren og industrien, opførelse af vindkraftanlæg (tiltrækning af investorer og samarbejde i Eurowind for at finde fælles bæredygtighedskriterier og effektivisere planlægning, opførelse og drift osv.) og levering af bæredygtige produkter til vores kunder i samarbejde med for eksempel Brainheart og Varmt & Skönt i Sverige samt hjælp til vores store kunder, så de kan opnå en bæredygtig produktion (HYBRIT – branchesamarbejde, Northvolt – batterifremstilling).

Relateret indhold

Bæredygtighedspolitikken og styringstiltag er en del af vores ledelsessystem.

To medarbejdere på vingen af en vindmølle

Bæredygtighedsvurderinger bliver et stadigt vigtigere spørgsmål for investorer.

Et barn med mørkt hår

Vi har et ansvar for at respektere alle internationalt anerkendte menneskerettigheder.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.