Politikker og styring

Bæredygtighed er fuldt integreret i Vattenfalls koncernstrategi, målsætning, beslutningstagning og risikohåndtering. 

Bæredygtighedspolitikken og styringstiltag er en del af Vattenfalls ledelsessystem og anvendes i hele virksomheden og på tværs af regionerne.

Grundprincipper

Vattenfalls løfte er at tage bæredygtighed i betragtning i alle vores handlinger og beslutninger. Grundlaget for bæredygtighedspolitikken er principperne i FN's Global Compact-initiativ, de prioriteringssområder, der er angivet af Vattenfalls ejer, som er den svenske stat, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder samt andre retningslinjer og normer.

Politik for bæredygtighed

For Vattenfall betyder bæredygtighed at tage ansvar for fremtidige generationer ved at bidrage til bæredygtig udvikling: økonomisk, miljømæssigt og socialt. Vi viser tydeligt vores bidrag til FN's globale målsætninger. Adgang til energi til en overkommelig pris er en forudsætning for, at samfundet kan fungere og udvikle sig på bæredygtig vis. Derfor er vi stærkt engagerede i at imødekomme samfundets behov ved at levere energi på pålidelig og bæredygtig vis. Vi udfordrer konstant den måde, vi arbejder på, og integrerer bæredygtighedsaspekter i alt, hvad vi gør.

Miljøpolitik

Vi har forpligtet os til at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Vi tror på, at løbende forbedring af miljøresultaterne i alle dele af vores aktiviteter er en forudsætning for en sund forretningsudvikling. Derfor er miljøhensyn en del af vores daglige arbejde, og vores resultater bygger på vores medarbejderes bidrag. Vattenfalls miljøpolitik danner grundlaget for miljøledelsessystemet, der er i overensstemmelse med anerkendte standarder såsom ISO14001 og EMAS.

Politik for menneskerettigheder

Vi har forpligtet os til at respektere menneskerettigheder i vores forsyningskæde, i vores aktiviteter og i de samfund, hvor vi har aktiviteter. Vi identificerer, vurderer og håndterer systematisk menneskerettighedsmæssige risici og påvirkninger ved hjælp af due diligence-processer, og vi har som mål løbende at forbedre dem. Det er en løbende indsats, som ikke mindst vil blive drevet af at skabe bevidsthed om og opmærksom på menneskerettighedsrelaterede problemstillinger hos vores medarbejdere og andre interessenter.

Erklæring om slaveri og menneskehandel

Vi har udarbejdet en erklæring om slaveri og menneskehandel, som indeholder flere oplysninger om vores tiltag, med fokus på forsyningskæden. Erklæringen er udarbejdet i overensstemmelse med den britiske lov om moderne slaveri. Se vores side om slaveri og menneskehandel.

Adfærdskodekset danner grundlag for vores handlinger

Vores kodeks for adfærd og integritet beskriver den adfærd, Vattenfall forventer af sine medarbejdere, og hvad interessenter og lokalsamfund kan forvente af Vattenfall. Kodekset for adfærd og integritet gælder for alle Vattenfalls medarbejdere og for alle virksomheder, der er konsolideret i Vattenfall-koncernen. Vattenfalls kodeks for adfærd og integritet er udgangspunktet for alle medarbejderes beslutninger. Vattenfalls adfærdskodeks dækker principper til fremme af sund og ansvarlig forretningsmæssig praksis.

Adfærdskodeks for leverandører og partnere

Vores ansvar for og forpligtelse til at handle bæredygtigt gælder ikke kun for vores egne aktiviteter, men strækker sig også til vores forsyningskæde, vores forretningsmæssige samarbejdspartnere og til vores leverandører. Vattenfall samarbejder kun med partnere, der forpligter sig til at drive virksomhed i henhold til internationale standarder for bæredygtighed, som angivet i vores adfærdskodeks for leverandører og partnere. Vi forventer, at vores leverandører og partnere anvender minimumstandarderne over for deres underentreprenører og underleverandører, og at de altid bestræber sig på at anvende både international og branchemæssig best practice.

Politik for arbejdsmiljø og sikkerhed

Sikkerhed er et prioriteret område for Vattenfall, og det afspejles i det faktum, at sikkerhed er et af Vattenfalls erfaringsprincipper. Vi stræber efter af skabe en sund og sikker arbejdsplads for vores medarbejdere og samarbejdspartnere ved at håndtere arbejdsmiljø og sikkerhed på en systematisk og proaktiv måde i henhold til principperne i ISO 45001.

Vattenfalls langsigtede mål er at have nul sikkerhedsrelaterede ulykker, ingen arbejdsrelateret sygdom og sunde, engagerede og motiverede medarbejdere.

Ledelsesmæssig tilgang

Vattenfalls CEO er i sidste ende ansvarlig for Vattenfalls bæredygtighedsarbejde og resultater. Derudover er alle politikker godkendt af bestyrelsen. De enkelte forretningsområder i Vattenfall er ansvarlige for at integrere bæredygtighed i deres aktiviteter.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Sundhed og sikkerhed i verdensklasse er en strategisk prioritering for os.

Medarbejder udfører vedligeholdelsesarbejde på vandkraftværk en vinterdag

Relateret indhold

To medarbejdere på vingen af en vindmølle

Bæredygtighedsvurderinger bliver et stadigt vigtigere spørgsmål for investorer.

Luftfoto af vejarbejde

Vores strategi er i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling.

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.