Vores sociale ansvar

Vi er en del af og partner i samfundet. 

Vi påvirker samfundet på socialt, miljømæssigt, økonomisk, lokalt og globalt niveau. Vi stræber konstant efter at opnå større indsigt i og håndtere vores miljøbelastning, så vi maksimerer det positive og minimerer det negative.

Inddragelse af interessenter

Vi benytter aktiv inddragelse af interessenterne for at opnå indsigt i deres forventninger til os.

Vores forsyningskæde

Vi fokuserer på miljø- og samfundsmæssige aspekter af vores forsyningskæde, og vi samarbejder med leverandører.

Menneskerettigheder

Vi accepterer vores ansvar for at respektere alle internationalt anerkendte aftaler om menneskerettigheder.

Et barn med mørkt hår

Se også

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.

Bæredygtighedspolitikken og styringstiltag er en del af vores ledelsessystem.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.