Vores sociale ansvar

Ansvar i forsyningskæden

Vores ansvar og engagement i forhold til at agere bæredygtigt gælder ikke kun internt, men dækker også vores forsyningskæde. Ved at fokusere på miljø- og samfundsmæssige aspekter i hele vores forsyningskæde, kan vi opnå langsigtede fordele, primært ved at reducere risikoen og omkostningerne og ved at forbedre vores værdi som brand.

Vattenfall har omkring 30.000 leverandører på tværs af vores fire primære indkøbsstrømme: varer og serviceydelser, ”tradede” brændsler (kul, biomasse, gas og olie), direkte indkøbte brændsler til varmeproduktion samt kernebrændsel.

Sourcing

Læs mere om sourcing af nogle af vores ”tradede” brændsler (på engelsk).

Medarbejder på biomasseværket Idbäcksverket

Strategi

Gennem vores strategi for involvering af leverandører, vurderinger af bæredygtighed samt samarbejde i specifikke brancheinitiativer stræber vi efter at øge vores indflydelse i forsyningskæden, at styrke forholdet til vores leverandører og at forbedre vores leverandørers bæredygtighedsresultater.

Vattenfalls kodeks for adfærd og integritet er styrende for den måde, Vattenfall kommunikerer og arbejder med vores egne medarbejdere på. Vores adfærdskodeks for leverandører og partnere definerer virksomhedens krav og forventninger til leverandører i forhold til bæredygtighed. Adfærdskodekset for leverandører og partnere er også gældende for entreprenører og underentreprenører.

Da Vattenfall har så mange leverandører og køber så bred en vifte af varer, serviceydelser og brændsler med forskellige risikoprofiler og juridiske og bæredygtighedsmæssige krav, varierer vores implementering af adfærdskodekset for leverandører og partnere også. Men uanset hvad, sørger vi for, at kontrakterne omfatter enten vores adfærdskodeks for leverandører og partnere via en etisk klausul, at kontrakterne stemmer overens med relevante brancheinitiativer såsom Bettercoal eller Sustainable Biomass Program, eller en kombination af dem.

Igangværende arbejde

Vores interne fokus er at forbedre Vattenfalls indkøbsmetoder, øge bevidstheden, udvikle retningslinjer for at opnå større konsekvens og gøre det systematisk på tværs af vores funktioner og Business Areas. Det betyder, at vores mål om løbende forbedringer består af tre trin, der begynder med en indledende risikovurdering af land, sektor og leverandør. Det andet trin er vurderingsfasen, hvor skrivebordsevalueringer, besøg på stedet og/eller auditter udføres for at evaluere leverandøren ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Det tredje trin er overvågningsfasen, hvor leverandøren overvåges, og der udføres opfølgninger på korrigerende tiltag for at sikre, at den pågældende leverandør fortsætter forbedringerne.

Vi har som ambition at håndtere leverandørrelaterede risici og påvirkninger, også længere end førsteledsleverandører. Derfor arbejder vi på at øge vores viden om risici og påvirkninger yderligere ned gennem vores forsyningskæder. Vi tror på, at partnerskaber og samarbejde med interessenter giver de største muligheder for forandring, og vi deltager i forskellige forsyningskædeinitiativer og opsøger aktivt dialog med NGO'er og andre interessenter.

Relateret indhold

Det er en vigtig del af Vattenfalls ansvar at forstå vores interessenter.

Fem Vattenfall-medarbejdere, der går under højspændingsledninger

Partnerskaber og samarbejde giver fantastiske muligheder for positiv påvirkning.

Et barn med mørkt hår

Vi har et ansvar for at respektere alle internationalt anerkendte menneskerettigheder.

Se også

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vi beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.