Organisation

Vattenfall består af seks Business Areas, der er organiseret i fem driftsenheder:

 • Driftsenhed og Business Area Heat
 • Driftsenhed og Business Area Customers & Solutions
 • Driftsenhed og Business Area Wind
 • Driftsenhed Power Generation består af Business Area Generation og Business Area Markets samt
 • Driftsenhed og Business Area Distribution.

Eldistributionsselskaberne er juridisk opsplittet og adskilt fra Vattenfalls øvrige aktiviteter.

Læs mere om de enkelte Business Areas nedenfor.

Centraliserede stabsfunktioner understøtter og styrer aktiviteterne:

 • Staff Function CFO Functions
 • Staff Function Strategic Development
 • Staff Function Communications
 • Staff Function Legal and CEO Office samt
 • Staff Function Human Resources.

CEO er ansvarlig over for bestyrelsen for Vattenfalls aktiviteter. Efterfølgende har CEO delegeret forskellige ansvarsområder til de respektive Heads of Business Areas og Heads of Corporate Staff Functions.
Læs mere om CEO Anna Borg (på engelsk)

Organigram - Vattenfalls organisation

1) Eldistributionsaktiviteterne er reguleret af den svenske elektricitetslov (Ellagen), og de er adskilt fra Vattenfalls øvrige aktiviteter.

Customers & Solutions

Business Area Customers & Solutions har ansvaret for salg af el-, gas- og energiserviceydelser på alle Vattenfalls markeder.

Power generation

Power Generation består af de to Business Areas Generation og Markets. Enheden omfatter Vattenfalls vand- og kernekraftaktiviteter, vedligeholdsservice samt optimerings- og tradingaktiviteter, herunder visse store erhvervskunder.

Wind

Business Area Wind har ansvaret for udvikling, opførelse og drift af Vattenfalls vindmølleparker samt decentral solenergi i stor skala og batterier.

Heat

Business Area Heat består af Vattenfalls varmeaktiviteter, herunder salg, decentrale løsninger samt gas- og kulfyrede kondensanlæg.

Distribution

Business Area Distribution består af Vattenfalls eldistributionsaktiviteter i Sverige. (Bemærk: Stromnetz Berlin blev overdraget til staten Berlin den 1. juli 2021).

Se også

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Mandlig medarbejder foran elledninger

Vattenfall er et integreret energiselskab med kunden i centrum.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Opførelse af havmølle i Horns Rev

Vi fornyer eksisterende parker og investerer i nye land- og havmølleprojekter.