Dekarbonisering af industrien

Fossilfri brint

Vi er aktivt involveret i udviklingen af innovative løsninger til dekarbonisering af industrien og vores egne aktiviteter ved hjælp af fossilfri brint.

Udover direkte elektrificering (ved at bruge batterier i stedet for konventionelle bilmotorer eller ved at udskifte en gaskedel med en elektrisk kedel) ser Vattenfall indirekte elektrificering via fossilfri brint som en vigtig løsning til dekarbonisering af værdikæderne i industrier med høj udledning, f.eks. stål, raffinaderi, kemikalier, landbrug og transport. I varmesektoren har brint potentiale til at reducere CO2-udledningerne, hvis brint anvendes som et alternativ til gas. Vattenfall ønsker at fungere som katalysator for denne udvikling.

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort, idet brint kan bruges som energibærer ved udskiftning af fossile brændsler som for eksempel gas eller olie samt som katalysator i industrielle processer ved at erstatte fossile materialer såsom kokskul. Det er naturligvis afgørende, at den anvendte brint også er fossilfri, hvilket opnås ved at bruge fossilfri el til at spalte vand i brint og ilt ved hjælp af elektrolyse.

Vi fremmer udviklingen af forskellige anvendelsesmuligheder for brint som foregangsvirksomhed i flere projekter. Eksempelvis i vores joint venture HYBRIT med det svenske mineselskab LKAB og stålproducenten SSAB, hvor fokus ligger på dekarbonisering af værdikæden for stålfremstilling ved hjælp af fossilfrit stål på de kommercielle markeder inden 2026. Se andre eksempler nedenfor.

Der er behov for mere vedvarende energi

Som en af de førende producenter af el, der er baseret på fossilfrie energikilder, især fra havbaseret vindenergi, er vi i stand til at levere store mængder fossilfri el til fremstilling af brint. I fremtiden ser vi en meget tæt forbindelse mellem brintproduktion og vores elproduktion, for eksempel produktion af brint på vores fremtidige havbaserede vindmølleparker.

I dag kan fossilfri brint endnu ikke produceres på økonomisk rentabel vis. Det er derfor vigtigt at videreudvikle teknologien i industriel skala. Det skal der skabes mulighed for, og det er både de europæiske og nationale brintstrategier et godt fundament for. Tyskland ønsker for eksempel at blive den førende leverandør af brintløsninger med 10 GW elektrolysekapacitet inden 2040, mens Storbritannien sigter mod 5 GW brintproduktionskapacitet med lav CO2-udledning inden 2030. Sverige sigter mod 3 GW i 2030 og 8 GW i 2040. Vattenfall yder et betydeligt bidrag til udviklingen med vores projekter og initiativer i Europa.

Hvornår kan brint betegnes som fossilfri?

Brint produceres ved, at man bruger elektricitet til at spalte vand i brint og ilt. Det gøres i en kemisk elektrolyseproces ved hjælp af elektricitet. Hvis elektriciteten udelukkende kommer fra fossilfrie energikilder, taler vi om fossilfri brint.

Eksempler på vores brintinitiativer:

Fossilfrit stål

Vattenfall lancerer HYBRIT, verdens første pilotanlæg til produktion af fossilfrit stål, sammen med samarbejdspartnerne SSAB og LKAB.

Pilotanlæg for HYBRIT  i Luleå i Sverige. Foto: Åsa Bäcklin

Produktion af biobrændstof

Vattenfall og Preem undersøger industriel produktion af fossilfri brint i Sverige og om behovet for elektrolysebaseret fossilfri brint kan imødekommes.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem

Hamburg Green Hydrogen Hub

Sammen med flere samarbejdspartnere undersøger Vattenfall, hvordan grøn brint fra havbaseret vindenergi kan produceres på kraftværket Moorburg og leveres til transport- og industrivirksomheder på havnen.

Moorburg i Hamborg

Brinttankstation

Med finansieringsprojektet Hydrogen Station HafenCity i Hamborg yder Vattenfall et betydeligt bidrag til integrationen af vedvarende energi i mobilitetssystemet.

Brinttankstation i Hamborg

Brint på kraftværket Magnum

Vattenfall arbejder på et projekt i Holland for at opnå mere viden om betingelserne for anvendelse af brint på det gasfyrede kraftværk Magnum. Man planlægger at benytte en såkaldt "battolysator" (batteri-elektrolysator).

Kraftværket Magnum

Vores initiativer med fossilfri brint

Vattenfall undersøger i øjeblikket, hvordan fossilfri brint kan bidrage til dekarbonisering af forskellige sektorer.

Brint fra havvind

Reinier Waters, som er Project Manager for Industrial Decarbonisation hos Vattenfall, forklarer, hvordan fossilfri brint fra havbaseret vindenergi kan dekarbonisere industri- og transportsektoren (videoen er på engelsk).

Nyheder om brint

Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet

HYBRIT: En milepæl er nået – pilotanlæg til lagring af brint er idriftsat

SSAB, LKAB og Vattenfalls HYBRIT-pilotanlæg til lagring af fossilfri brint er nu idriftsat i Luleå i Sverige. Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første lager ...

Læs hele artiklen

Vattenfall vil opføre verdens første offshore brintklynge i Holland

I fremtiden vil en stadigt stigende mængde af vores energi komme fra vind og sol. Men vejret er foranderligt, og derfor svinger den mængde strøm, vi kan udvinde af vind og sol, også konstant...

Læs hele artiklen
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO og Magnus Heimburg, CEO for Preem.

Vattenfall og Preem undersøger dekarbonisering i stor skala ved hjælp af havvind og brint

Vattenfall og Preem går nu ind i en feasibility-fase for at vurdere muligheden for at sætte fart på udviklingen af en værdikæde, der forbinder havvind og brint med raffinaderiindustrien på d...

Læs hele artiklen

Medlemskab

Som medlem af Hydrogen Europe Association og European Clean Hydrogen Alliance støtter Vattenfall nationale og internationale institutter med fokus på udvikling af brintteknologi.

Se også

Pige med flag på en strand

Ved at levere fossilfri elektricitet til nye sektorer kan vi minimere klimaaftrykket.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.