Dekarbonisering af industrien

Vattenfall og CAKE går sammen om at producere den første helt fossilfrie elmotorcykel

Se videoen om CAKE Kalk Off Road – en fuldt ud elektrisk, emissionsfri motorcykel.

Vattenfall og den svenske elmotorcykelproducent CAKE vil udvikle en fossilfri motorcykel, hvor målet er en produktion med nuludledning inden 2025.

Ambitionen er at reducere den estimerede CO2-vægt på 1.186 kg pr. motorcykel til tæt på nul. For det er den mængde CO2e-udledning, der efter beregningerne bliver udledt i dag ved produktionen af CAKE Kalk, der er en banebrydende elektrisk motorcykel, der har til formål at vække begejstring og inspirere til at arbejde frem mod et udledningsfrit samfund. Elektrificering i sig selv er en god start, men langt fra nok. For at få menneskeheden derhen, hvor vi desperat har behov for at være, skal vi give slip på vores afhængighed af fossile brændsler hele vejen tilbage til kilden og virkelig gå efter at leve fossilfrit.

Vattenfall og CAKE underskrev i 2021 en hensigtserklæring om at dele ekspertise og knowhow inden for deres respektive kompetenceområder for at udvikle den første helt fossilfrie elektriske motorcykel. Det er et progressivt og inspirerende samarbejde, som har til formål at vise at et fossilfrit liv med nuludledning er muligt. At være fossilfri handler ikke kun om, at man ikke udleder emissioner, når man bruger en elektrisk motorcykel, men det handler også om, at man fjerner CO2 fra hele kæden ift. indkøb, produktion, transport og færdigmontering.

Samarbejdet kombinerer tværvidenskabelige kompetencer mellem Vattenfall og CAKE samt eksterne specialister på rejsen frem mod den fossilfrie motorcykel, der efter planen skal være klar til serieproduktion i 2025.

"Dette samarbejde er et fremragende eksempel på, hvordan vi kan bidrage med fossilfri knowhow og ekspertise i hele forsyningskæden til et specifikt produkt, der fremmer nuludledning," siger Annika Ramsköld, Vattenfalls Head of Corporate Sustainability.

Vattenfalls mål er at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation for at være drivkraft for en mere klimaintelligent levevis for alle vores kunder. CAKEs formål er at inspirere mennesker og bidrage til at fremskynde rejsen frem mod nuludledning gennem en kombination af begejstring og ansvarlighed i virksomhedens produktion af køretøjer.

Fakta

  • 1.186 kg: CO2-aftrykket helt fra materialeudvinding og frem til en samlet motorcykel på CAKE-fabrikken i Sverige. Det omfatter alle de forarbejdede materialer, alle de producerede kemikalier, al den forbrugte energi, alt det genererede affald og al transport.
  • CO2-ækvivalent (CO2e): Alle genererede drivhusgasser (GHG) såsom kuldioxid, metan, dinitrogenoxid osv. omdannes til CO2-ækvivalenter og kaldes under ét for CO2e.
  • CO2-aftrykket er resultatet af den livscyklusvurdering (LCA), der er udarbejdet af CAKE i henhold til ISO 14040. Undersøgelsen var begrænset til cradle-to-gate og omfatter systemgrænser lige fra materialeudvinding, materialeforarbejdning, fremstilling af dele og samling af produktet på CAKEs fabrik uden for Stockholm.

Relateret indhold

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg.

Vandmolekyler

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort.

Et fly fra SAS

Vi samarbejder med SAS, Shell og LanzaTech om produktion af bæredygtigt flybrændstof.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

En Vattenfall-ingeniør

Vi udvikler innovationer, der bringer os tættere på vores mål om et fossilfrit liv.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.