Dekarbonisering af industrien

Preem og Vattenfall er ved at udvikle et fossilfrit brintanlæg

Elektrificering af transport it’s happening

Direkte elektrificering af biler og lastvogne er en etableret vej frem mod fossilfri transport. Potentialet i forhold til at benytte indirekte elektrificering til yderligere at reducere klimapåvirkningen fra væskeformige biobrændstof er mindre velkendt – og der gøres positive fremskridt på dette område. Preem og Vattenfall har indgået et partnerskab med det formål at bruge fossilfri brint til produktion af biobrændstof i stor skala for at reducere Sveriges samlede CO2-udledninger med 15 %.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Planer for et nyt, fossilfrit brintanlæg

Partnerskabet mellem Preem og Vattenfall blev intensiveret i 2019 med en fælles ambition om at opføre et nyt anlæg med en kapacitet på 20 GW. I øjeblikket er vi i gang med at udvikle og konstruere anlægget, der skal blive Europas største vandelektrolyseanlæg til raffinaderibranchen. Det svenske nationale energiagenturs finansiering af den indledende planlægningsproces har været vigtigt for vores fremskridt.

Når anlægget står færdigt, forventes det at reducere Sveriges CO2-udledninger fra raffinaderiprocesser med 15 %, svarende til 25.000 tons om året. Udledninger i transportsektoren forventes at blive reduceret med omkring 230.000 tons om året, når biobrændsler erstatter diesel og benzin. Det svarer til den årlige udledning fra 80.000 køretøjer, og det vil, kombineret den planlagte udvikling af direkte elektrificering af transport, muliggøre den 70 % store reduktion af udledningerne fra transport, der er målet i Sverige.

Mere om Preem

Læs mere om raffinaderi- og brændselsvirksomheden Preem.

Luftfoto af Preems raffinaderi i Lysekil i Sverige. Foto: Preem

Relateret indhold

Stålproduktion. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskab med LKAB og SSAB arbejder Vattenfall for fossilfri stålproduktion.

Cementa-fabrik i Degerhamn i Sverige. Foto: Cementa
Cementa

Cementa og Vattenfall har gennemført et pilotprojekt om elektrificeret cementproduktion.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.