Dekarbonisering af industrien

Preem og Vattenfall samarbejder om at producere fossilfri brint til produktion af biobrændsel

Elektrificering af transport it’s happening

Direkte elektrificering af biler og lastvogne er en etableret vej frem mod fossilfri transport. Potentialet i forhold til at benytte indirekte elektrificering til yderligere at reducere klimapåvirkningen fra væskeformige biobrændstof er mindre velkendt – og der gøres positive fremskridt på dette område. Preem og Vattenfall har indgået et partnerskab med det formål at bruge fossilfri brint til at producere biobrændsel i stor skala.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

"En øget produktion af biobrændsel er en hjørnesten i Preems overordnede og langsigtede forretningsstrategi. Parallelt hermed arbejder vi hårdt på at reducere udledningerne i produktionen. En investering i fossilfri brint kan skabe muligheder for øget produktion af biobrændsel og samtidig reducere udledningerne på vores raffinaderier," siger Peter Abrahamsson, Head of Sustainable Development hos Preem.

Undersøgelse af muligheden for et stort produktionsanlæg

Vattenfall og Preem slog sig sammen i 2017 for at reducere klimapåvirkningen fra flydende biobrændsler. Preems mål om at producere 5 millioner kubikmeter biobrændsel inden 2030 kræver en stor investering i bæredygtig brintproduktion. I løbet af 2020 begynder en større undersøgelse at undersøge muligheden for at bygge et stort produktionsanlæg på raffinaderiet i Lysekil ved Sveriges vestkyst.

Undersøgelsen, der fokuserer på elektrificering, elforsyning og brintproduktion, forventes afsluttet i sommeren 2021. Målet er at producere fossilfri brint, der reducerer CO2-udledningerne med 12,5 millioner ton, hvilket svarer til ca. 20 % af Sveriges samlede udledninger.

Hvis undersøgelsen viser gode forhold, er ambitionen at bygge et 200-500 MW stort anlæg til brintproduktion baseret på vandelektrolyse i Lysekil. Der er flere mulige løsninger til Preems fremtidige raffinaderier, og eventuelle investeringsbeslutninger vil komme på et senere tidspunkt.

Mere om Preem

Læs mere om raffinaderi- og brændselsvirksomheden Preem.

Luftfoto af Preems raffinaderi i Lysekil i Sverige. Foto: Preem

Relateret indhold

Stålproduktion. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskab med LKAB og SSAB arbejder Vattenfall for fossilfri stålproduktion.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.