Dekarbonisering af industrien

Preem og Vattenfall samarbejder om at producere fossilfri brint til produktion af biobrændsel

Elektrificering af transport it’s happening

Direkte elektrificering af biler og lastvogne er en etableret vej frem mod fossilfri transport. Potentialet i forhold til at benytte indirekte elektrificering til yderligere at reducere klimapåvirkningen fra væskeformige biobrændstof er mindre velkendt – og der gøres positive fremskridt på dette område. Preem og Vattenfall har indgået et partnerskab med det formål at bruge fossilfri brint til at producere biobrændsel i stor skala.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

"En øget produktion af biobrændsel er en hjørnesten i Preems overordnede og langsigtede forretningsstrategi. Parallelt hermed arbejder vi hårdt på at reducere udledningerne i produktionen. En investering i fossilfri brint kan skabe muligheder for øget produktion af biobrændsel og samtidig reducere udledningerne på vores raffinaderier," siger Peter Abrahamsson, Head of Sustainable Development hos Preem.

Næste fase i undersøgelsen af mulighederne for et produktionsanlæg i stor skala

Vattenfall og Preem indgik i 2017 et samarbejde om at reducere klimapåvirkningen fra flydende biobrændstof. Preems mål om at producere fem millioner kubikmeter biobrændstof inden 2030 kræver en betydelig investering i produktion af bæredygtig brint. Undersøgelsen, der blev igangsat i 2020, fokuserer på elektrificering, elforsyning og produktion af brint. Den blev afsluttet i sommeren 2021, og konklusionen var, at forholdene for at bygge et elektrolyseanlæg til produktion af brintgas til biobrændstof i den svenske by Lysekil er fremragende. Produktion af brint ved hjælp af fossilfrie metoder kan reducere CO2-udledningen med mindst 80 % sammenlignet med brug af fossile materialer.

Potentialet i et første 50 MW-anlæg undersøges nu med det formål at gå videre til næste fase i foråret 2022. Preems mål om at producere ca. fem millioner kubikmeter biobrændstof inden 2030 kan reducere udledningerne fra transport med op til 12,5 millioner ton CO2, svarende til ca. 20 % af Sveriges samlede udledninger. Omlægningen af produktionen vil kræve en brintforsyning i stor skala, og en udvidelse af et eller flere elektrolyseanlæg kan spille en vigtig rolle.

Mere om Preem

Læs mere om raffinaderi- og brændselsvirksomheden Preem.

Luftfoto af Preems raffinaderi i Lysekil i Sverige. Foto: Preem

Relateret indhold

Stålproduktion. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskab med LKAB og SSAB arbejder Vattenfall for fossilfri stålproduktion.

Vandmolekyler

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort.

Elektrisk motorcykel fra CAKE

Vattenfall og CAKE går sammen om at producere den første fossilfrie elektriske motorcykel.

Se også

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.