Dekarbonisering af industrien

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg

Direkte elektrificering af biler og lastvogne er en etableret vej frem mod fossilfri transport. Potentialet i forhold til at benytte indirekte elektrificering til yderligere at reducere klimapåvirkningen fra væskeformige biobrændsler er mindre velkendt. Preem og Vattenfall har indgået et partnerskab med det formål at bruge fossilfri brint til produktion af biobrændsel i stor skala for at reducere Sveriges CO2-udledninger med 15 %.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Planer for et nyt, fossilfrit brintanlæg

Partnerskabet mellem Preem og Vattenfall blev intensiveret i 2019 med udarbejdelsen af en fælles ambition om at opføre et nyt anlæg med en kapacitet på 20 GW. I øjeblikket er vi i gang med at udvikle og konstruere anlægget, der skal blive Europas største vandelektrolyseanlæg til raffinaderibranchen. Det svenske nationale energiagenturs økonomiske bidrag til den indledende planlægningsproces har været vigtigt for vores fremskridt.

Når anlægget står færdigt, forventes det at reducere Sveriges CO2-udledninger fra raffinaderiprocessen med 15 %, svarende til 25.000 tons om året. Udledninger i transportsektoren forventes at blive reduceret med omkring 230.000 tons om året, når biobrændstoffer erstatter diesel og benzin. Det svarer til udledningerne fra 80.000 køretøjer om året. Sammen med den planlagte udvikling af direkte elektrificering af transport vil det muliggøre den 70 % store reduktion af udledningerne fra transport, der er målet i Sverige.

Mere om Preem

Læs mere om raffinaderi- og brændselsvirksomheden Preem.

Luftfoto af Preems raffinaderi i Lysekil i Sverige. Foto: Preem

Relateret indhold

Stålproduktion. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskab med LKAB og SSAB arbejder Vattenfall for fossilfri stålproduktion.

Cementa-fabrik i Degerhamn i Sverige. Foto: Cementa
Cementa

Cementa og Vattenfall har gennemført et pilotprojekt om elektrificeret cementproduktion.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.