Elektrificering af transport

Elektrificering af transport forandrer vores fremtid. 

Elektrificering og e-mobilitetsløsninger er nøglefaktorer i forhold til at reducere CO2-udledningerne

Hos Vattenfall er vi dybt engagerede i at elektrificere samfundet som en metode til at vende udviklingen på klimaforandringsområdet. Elektrificering vil være en afgørende katalysator for at reducere CO2-udledningerne fra virksomheder, industrisektoren, kunderne og samfundet generelt, så fossile brændsler kan blive erstattet af vedvarende og klimaneutrale energiformer. Det sker på alle områder, med fokus på de områder, hvor vi kan opnå de største fordele.

Transport tegner sig for omkring en tredjedel af verdens samlede energiforbrug. Det betyder, at transportsektoren er helt central for at kunne virkeliggøre et mere bæredygtigt energisystem.

Metoder til at vende strømmen  

Vattenfall forventer, at e-mobilitet kommer til at spille en afgørende rolle i at løse mange af de udfordringer, vi står over for i dag med hensyn til energianvendelse og urbanisering. Let tilgængelig opladningsinfrastruktur er en forudsætning for omstillingen til elkøretøjer. 

InCharge og andre partnerskaber

Vattenfall udvikler og tilbyder opladningsløsninger til elbiler, -busser og -lastvogne. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi opbygget et af Europas største opladningsnetværk; InCharge. InCharge er etableret i Sverige, Tyskland og Holland, og der vil løbende blive tilføjet flere markeder. Vattenfall deltager også i initiativer, blandt andet eRoadArlanda-pilotprojektet i Sverige, hvor formålet er at udvikle e-veje til ellastvogne og andre elkøretøjer. E-veje vil gøre det muligt at oplade køretøjerne, mens de kører på vejene.

Initiativer for e-mobilitet

Læs mere om opladningsløsninger til elbiler, -busser og -lastvogne.

Opladningsinfrastruktur til elkøretøjer

Hvis elkøretøjer skal opnå et gennembrud, er det vigtigt at udvide infrastrukturen for ladestationer. Derfor er Vattenfall involveret i flere projekter for at bidrage til, at det sker. Vattenfall har bygget adskillige ladestationer til hurtig opladning i Stockholm og Uppsala.

På disse stationer kan et batteri til en elbil blive opladet fra 0 til 80 % på under 30 minutter. I Holland og Tyskland driver Vattenfall over 1.000 offentlige ladestationer til elkøretøjer, hovedsageligt i Amsterdam, Berlin og Hamborg.

Stationerne forsyner elkøretøjer med omkring 200.000 kWh vedvarende elektricitet; det svarer til 1.000.000 kilometers kørsel uden direkte udledninger. Vi har løbende drøftelser med andre storbyer og kommuner om at hjælpe med at udvikle en passende infrastruktur.

Vattenfall tilbyder også enkle og intelligente ladebokse til ejere af elbiler, organisationer og virksomheder, der gerne vil tilbyde opladning af elkøretøjer til deres medarbejdere, lejere og besøgende. I alt har Vattenfall over 10.000 ladestationer i Nordeuropa.

Relateret indhold

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Solceller på tag

Vi tilbyder vores kunder løsninger til bæredygtig energiproduktion og bæredygtigt forbrug.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.