Elektrificering af transport

Elektrificering af transport forandrer vores fremtid. 

Elektrificering og e-mobilitetsløsninger er nøglefaktorer i forhold til at reducere CO2-udledningerne

Hos Vattenfall er vi dybt engagerede i at elektrificere samfundet som en metode til at vende udviklingen på klimaforandringsområdet. Elektrificering vil være en afgørende katalysator for at reducere CO2-udledningerne fra virksomheder, industrisektoren, kunderne og samfundet generelt, så fossile brændsler kan blive erstattet af vedvarende og klimaneutrale energiformer. Det sker på alle områder, med fokus på de områder, hvor vi kan opnå de største fordele.

Transport tegner sig for omkring en tredjedel af verdens samlede energiforbrug. Det betyder, at transportsektoren er helt central for at kunne virkeliggøre et mere bæredygtigt energisystem.

Metoder til at vende strømmen  

Vattenfall forventer, at e-mobilitet kommer til at spille en afgørende rolle i at løse mange af de udfordringer, vi står over for i dag med hensyn til energianvendelse og urbanisering. Let tilgængelig opladningsinfrastruktur er en forudsætning for omstillingen til elkøretøjer. 

Opladningsinfrastruktur til elkøretøjer

Udvidelsen af infrastrukturen for ladestationer er vigtig for at imødekomme det stigende behov for elektrisk opladning. Vattenfall er involveret i flere projekter for at få dette til at ske ved at videresælge og investere i offentlige – og hurtigladestationer. Ved hurtigladestationerne kan et batteri til en elbil oplades fra 0 % til 80 % på ca. 20 minutter.

I Sverige etablerer Vattenfall selv og sammen med partnere offentlige og hurtigladestationer på strategiske steder over hele landet. I Holland driver Vattenfall mere end 6.700 offentlige ladestationer til elkøretøjer i Amsterdam og flere andre byer. I Tyskland driver vi langsomme ladestationer, fortrinsvis i Berlin. Men vi er også til stede i Nordnorge. Vi har løbende drøftelser med virksomheder, byer og kommuner for at hjælpe med at udvikle en bæredygtig opladningsinfrastruktur.

Over 250.000 førere af elkøretøjer har allerede brugt InCharge-ladestationer på alle vores markeder, og tæt på 1.800.000 opladningssessioner om året er et tydeligt tegn på, at elektrisk kørsel og opladning er ved at blive det nye normale.

Vattenfall tilbyder også enkle og intelligente ladebokse til ejere af elbiler, organisationer og virksomheder, der gerne vil tilbyde opladning af elkøretøjer til deres medarbejdere, lejere og besøgende. I alt har Vattenfall mere end 26.000 ladestationer i Nordeuropa.

Initiativer for e-mobilitet

Læs mere om opladningsløsninger til elbiler, -busser og -lastvogne.

Relateret indhold

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Solceller på tag

Vi tilbyder vores kunder løsninger til bæredygtig energiproduktion og bæredygtigt forbrug.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.