Bæredygtig produktion

Vi er i gang med at omlægge vores produktionsportefølje.

Udvikling af fossilfrie løsninger – it’s happening.

Fossilfri elektrificering i stor skala

For at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation er vi i gang med at omlægge vores produktionsportefølje, og vi hjælper vores kunder med at få el og varme i dagligdagen på mere klimaintelligente måder. Vi udfaser fossil produktion, investerer i vedvarende energiformer og udvikler nyskabende metoder til lagring af energi.

Vattenfall producerer el og varme ved hjælp af mange typer energikilder, blandt andet vand, vind, solenergi, biomasse, affald, kernekraft, kul og naturgas. Vattenfall er en af Europas største leverandører af fossilfri el. Vi udfaser kul som brændsel på alle vores varmeværker inden 2030.

Vindmølle og solceller

Ved at integrere solenergi på vindmølleparker kan vi holde omkostningerne nede og minimere miljøbelastningen.

Vandkraft

Vandkraft leverer stabil vedvarende elektricitet i stor skala og bidrager til at skabe balance i den svingende del af produktionen. Vandkraftværker producerer næsten ingen udledninger, og derudover er der ingen omkostninger til brændsel, ligesom de har en lang økonomisk levetid. Vi ejer og driver over 100 vandkraftværker, hvoraf de fleste er placeret i Sverige og nogle i Finland og Tyskland. Vandkraft udgør en stor del af Vattenfalls samlede elproduktion og er den mest betydningsfulde vedvarende energikilde, både i forhold til Vattenfalls produktion og det europæiske energisystem.

Kernekraft

Kernekraft udleder et lavt niveau af CO2 i hele levetiden og leverer stabil elproduktion i stor skala. Omkostningerne til brændsel, drift og vedligeholdelse er normalt lave. Vi arbejder løbende på at gøre endnu mere for at opnå upåklagelige sikkerheds- og rådighedsniveauer. Vattenfall har som mål at opretholde en førende position inden for kernekraftsikkerhed, for det er vores ansvar at beskytte offentligheden, de mennesker, der arbejder på vores kernekraftværker, og miljøet.

Vindkraft

Vindenergi tegner sig nu for 16 % af Europas elproduktion. Energisektoren er på vej mod et vendepunkt. I dag er vind- og solenergi de billigste former for energiproduktion, og vindenergi er blevet en af de vigtigste energikilder, når det drejer sig om at sætte fart på dekarboniseringen. Vattenfall er godt i gang med den vækstplan, der skal firedoble den vedvarende kapacitet inden 2030. I dag driver Vattenfall omkring 3 GW vindkapacitet, med over 50 vindmølleparker i Europa.

Vores energikilder

Vattenfall producerer elektricitet og varme fra mange typer energikilder. Vi udfaser aktivt fossilbaseret produktion.

Solenergi

Solenergi er en vedvarende energikilde, der er nem at installere, den kræver kun lidt betjening og vedligeholdelse, og solenergianlæggene har en lang levetid. Vi fortsætter med at udforske nye muligheder inden for solenergiteknologi og batterilagring, og vi kan for eksempel ved at integrere solenergi på vindmølleparker holde omkostningerne nede og minimere miljøbelastningen ved at drage fordel af eksisterende infrastruktur. Vi planlægger at bygge yderligere solcelleparker i vores indsats for yderligere spredning af vores portefølje.

Biomasse

Som en vedvarende energikilde frigiver biomasse ved afbrænding kun den mængde CO2, der blev optaget i vækstfasen. Foruden biogas og biometan omfatter termen biomasse generelt også affald fra skovbrug, restprodukter fra træbearbejdningsindustrien såsom savsmuld og ubehandlet træaffald samt udbyttet fra plantager med kort omdriftstid.

Relateret indhold

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

To børn der leger med bilbane

Vi samarbejder med kunder og partnere om at blive fossilfri inden for én generation.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

Hedepletvinge

Vi er stærkt engagerede i en lang række biodiversitetsprojekter.

Kentish Flats havmøllepark

Vattenfall bestræber sig på en bæredygtig anvendelse af ressourcer.