Biomasse

Én af komponenterne i Vattenfalls CO2-neutrale energimix er biomasse.

Som en vedvarende energikilde frigiver biomasse ved afbrænding kun den mængde CO2, der blev optaget i vækstfasen. Foruden biogas og biometan omfatter termen biomasse generelt også affald fra skovbrug, restprodukter fra træbearbejdningsindustrien såsom savsmuld og ubehandlet træaffald samt udbyttet fra plantager med kort omdriftstid.

Verdensomspændende bæredygtig biomasse

Vattenfall er en af de største europæiske interessenter på de globale markeder for bæredygtig bioenergi, vi handler med en bred vifte af bæredygtige biomasseprodukter hvert år og har været en af de mest aktive aktører på det globale biomassemarked. Med fokus på bæredygtighed, kvalitet og fleksibilitet i hele vores forsyningskæde kan vi tilbyde en række skræddersyede løsninger inden for biomasseforsyning.

Vattenfall tilbyder internationalt standardiserede produkter såsom træpiller og flis. Vi handler også med finansielle biomasseinstrumenter såsom OTC Argus Wood Pellet Swaps og Wood Pellet Futures, som er noteret på Den Europæiske Energibørs (EEX) For at sikre at biomasse til energi resulterer i meningsfuld CO2-reduktion skal dyrkning, produktion og transport udføres på kontrolleret og bæredygtig vis. Vattenfall Energy Trading er certified af SBP, FSC® og ENplus®.

Som en af grundlæggerne af SBP (Sustainable Biomass Program) var Vattenfall Energy Trading involveret i udviklingen af globale bæredygtighedsstandarder for biomasse.

Vattenfalls aktiviteter omfatter også biomasseforsyning og -tradingaktiviteter. Fokus er på internationalt handlede, standardiserede produkter, såsom piller (både til industri- og hjemmebrug) og træflis, der stammer fra Europa, USA og Canada. Mere end 15 af Vattenfalls anlæg kører helt eller delvist på biomasse. Anlæggene ligger i Sverige, Tyskland og Holland. 

I samarbejde med landmænd fra Brandenburg og den vestlige del af Polen driver Vattenfall-datterselskabet Energy Crops GmbH plantager med energitræ – også kaldet lavskov med kort omdriftstid (SRC; short-rotation coppice) – med hurtigt voksende træarter, hovedsageligt popler og lidt pil. Træerne plantes over en periode på op til 20 år og kan høstes hvert andet eller fjerde år.

Sourcing af biomasse

Dyrkning og produktion af biomasse skal udføres på kontrolleret og bæredygtig vis for at sikre en meningsfuld CO2-reduktion.

Biomassekraftværk

Relateret indhold

Affaldsfyret kraftvarmeværk

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Solcellepaneler

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem.

Vindmølleparken Stor-Rotliden i Sverige

Vedvarende energi er nøglen til at reducere de globale CO2-udledninger.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vi beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.