Biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el. 

Biomasse er en vedvarende energikilde og kan være alt fra energiafgrøder til restprodukter fra landbrugs- eller skovdrift og affald af biogen oprindelse. Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el. Den spiller en afgørende rolle i forhold til at reducere CO2-udledningerne fra eksisterende kulkraftværker gennem samfyring og produktion af miljørigtig varme.

Over 15 af Vattenfalls anlæg kører helt eller delvist på biomasse. Anlæggene ligger i Sverige, Tyskland og Holland. Vi bruger ofte lokalt indkøbt brændsel, såsom træflis, affald fra skovbrug og restprodukter fra savmøller, materiale fra landskabspleje og restmateriale fra kompostering.

I samarbejde med landmænd fra Brandenburg og den vestlige del af Polen driver Vattenfall-datterselskabet Energy Crops GmbH over 2.000 hektar plantager med energitræ – også kaldet lavskov med kort omdriftstid (SRC; short-rotation coppice) – med hurtigt voksende træarter, hovedsageligt popler og lidt pil. Træerne plantes over en periode på op til 20 år og kan høstes hvert andet eller fjerde år. Den regionalt forankrede og langtidssikrede levering af træ fra egne plantager er en vigtig byggesten i brændselsforsyningen til vores varmeværker i Berlin.

Vattenfalls aktiviteter omfatter også biomasseforsyning og -tradingaktiviteter. Fokus er på internationalt handlede, standardiserede produkter, såsom piller (både til industri- og hjemmebrug) og træflis, der stammer fra Europa, USA og Canada.

Sourcing af biomasse

Dyrkning og produktion af biomasse skal udføres på kontrolleret og bæredygtig vis for at sikre en meningsfuld CO2-reduktion.

Biomasse og miljøet

Ved at bruge biomasse i stedet for fossile brændsler kan CO2-udledninger reduceres væsentligt, men det er i dag vanskeligt at sikre forsyningen af større mængder. Så vidt muligt bruger vi kun brændsel med lokal oprindelse, eksempelvis træflis, affald fra skovbrug og restprodukter fra savmøller, for at reducere udledningerne fra transport.

Tørv

I de nordiske lande har tørv været karakteriseret som en langsom vedvarende biobrændseltype, på grund af den tid det tager for tørven at blive dannet. Ifølge FN's klimapanel IPCC klassificeres tørv hverken som biomasse eller fossilt brændsel, og det har derfor fået tildelt en kategori for sig selv. Vattenfalls tørvfyrede anlæg vil blive omlagt til biomasse inden 2020.

Relateret indhold

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem.

Vedvarende energi er nøglen til at reducere de globale CO2-udledninger.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.