Solenergi

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem. 

En stabil forøgelse af solenergikapaciteten – it’s happening.  

Solenergi spiller allerede en vigtig rolle i energisystemet, lige fra små husstandsanlæg til projekter i stor skala. I løbet af de seneste år er omkostningerne til solcellepaneler faldet betydeligt, og det er nu en af de billigste former for elproduktion. På grund af de faldende omkostninger og de lave CO2-udledninger vil antallet af solcellepaneler fortsat vokse, både på vores kernemarkeder og globalt, og bidrage til en stigende andel af den fremtidige elektrificering.

For solenergi ser vi muligheder inden for tre hovedområder: solcelleparker i stor skala, decentraliserede solenergiløsninger og private kunder, der installerer solcellepaneler på deres egne tage. Vi undersøger flere muligheder for at hjælpe vores kunder med omlægningen frem mod en decentraliseret energiverden, og vi vil gerne give dem mulighed for at producere deres egen grønne el.

Solcelleparker i stor skala

Den første mulighed er at udvikle solcelleparker i stor skala, specielt hvor der er mulighed for at udnytte eksisterende infrastruktur. Et eksempel er, at vi i 2017 idriftsatte en 5 MW stor solcellepark, der ligger samme sted som vores vindmøllepark Parc Cynog i Wales.

Solcelleparken, der producerer nok energi til at dække forbruget hos det, der svarer til 1.440 walisiske husstande, anvender samme elnettilslutning som vindmølleparken, hvilket har bidraget til at reducere investeringsomkostningerne.

Et andet eksempel er udvikling af hybridenergiparken Haringvliet i Holland, hvor seks vindmøller, solcellekapacitet og et batteri er ved at blive udviklet under ét og skal tilsluttes elnettet via samme tilslutning. Hybridenergiparken vil blive idriftsat i 2020.

Vattenfall har opbygget en forsyning af solcelleenergi i stor skala på over 1 GW, hovedsageligt placeret i Holland, Tyskland og Storbritannien.

Decentraliseret energiproduktion

Udover solenergi i stor skala fremmer Vattenfall decentraliseret energiproduktion på det sted, hvor den forbruges, både hos private kunder og erhvervskunder. Det vil resultere i nye energiserviceydelser, hvor Vattenfall leverer løsninger til vores kunders behov, så de bliver i stand til at producere og forbruge deres egen solenergi.

Kunder, der producerer deres egen el

Afhængigt af det eksisterende regelsæt kan hjemmelagringsanlæg kombineres med solcelleanlæg. Det reducerer den mængde el, der forbruges fra forsyningsnettet, ofte med et godt stykke over 30 %. Vattenfall ønsker at være en vigtig aktør i forhold til at hjælpe kunderne på vores hjemmemarkeder med at producere grøn el på deres eget hustag.

Vores kraftværker

Få mere at vide om Vattenfalls kraftværker samt fakta om, hvor meget el og varme vi producerer.

Vækst i solenergi

I 2017 blev der globalt installeret over 100 GW solenergikapacitet, og andelen af solenergi i elproduktionen stiger støt. Vattenfall udvikler og opfører i øjeblikket flere solenergiprojekter.

Solenergi og miljøet

Miljøbelastningen opstår hovedsageligt under produktionen af solcellepanelerne. Solenergi udleder ingen CO2 under produktionen. Miljøbelastningen fra fremstillingen af solcellepanelerne falder løbende på grund af stigende brug af vedvarende energi samt mere effektiv ressourceanvendelse og mere effektive produktionsprocesser. Vi er en af de få virksomheder, der bruger LCA'er (Life Cycle Assessments; livscyklusvurderinger) til at holde øje med de miljømæssige aspekter af solenergi. Det giver os miljødata både på solcelleanlæg til installation hos forbrugerne og på anlæg i stor skala.

Derudover har Vattenfall udarbejdet strenge krav til valg af leverandører af solcellepaneler og invertere. I vores europæiske udbud for valg af leverandører sætter vi, ud over kommercielle og juridiske krav, også høje krav til deres kvalitet og bæredygtighed. Leverandørerne skal også overholde Vattenfalls adfærdskodeks.

Relateret indhold

Vindmølleparken Stor-Rotliden i Sverige

Vedvarende energi er nøglen til at reducere de globale CO2-udledninger.

Vandkraftværket Tuggen

Vandkraft er økonomisk attraktivt og har et lavt niveau af CO2-udledninger.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.