Solenergi

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem. 

Solenergi spiller allerede en vigtig rolle i energisystemet, lige fra små husstandsanlæg til projekter i stor skala. I løbet af de seneste år er omkostningerne til solcellepaneler faldet betydeligt, og det er nu en af de billigste former for elproduktion. På grund af de faldende omkostninger og de lave CO2-udledninger vil antallet af solcellepaneler fortsat vokse, både på vores kernemarkeder og globalt, og bidrage til en stigende andel af den fremtidige elektrificering.

Vi undersøger flere muligheder for at hjælpe vores kunder med omlægningen frem mod en decentraliseret energiverden, og vi vil gerne give dem mulighed for at producere deres egen grønne el.

Solcelleparker i stor skala

Solcelleparker i stor skala kommer til at spille en afgørende rolle i omlægningen af Europas energisystem. Vattenfalls portefølje vokser især i Tyskland og Holland, hvor store solcelleparker kan drives uden statsstøtte.

Den offentlige accept af solcelleparker er meget høj, og velbyggede solcelleparker kan endda udgøre et bedre levested for dyr og planter.

Et eksempel er hybridenergiparken Haringvliet i Holland, hvor seks vindmøller, solcellekapacitet og et stort batteri er blevet udviklet under ét og er tilsluttede elnettet via samme tilslutning. Hybridenergiparken er blevet idriftsat i begyndelsen af 2022.

Kombinerede hybridparker

Vi øger værdien af vores kerneforretningsteknologier vindenergi og solenergi ved at samarbejde om at udvikle og placere integrerede batteriløsninger på samme sted som solcelle- og vindmølleparker, hvor det er muligt. Få mere at vide om hybridparker i denne video:

Flydende solcellepark

Vattenfalls første flydende solcellepark ligger i Gendringen i Holland. Solcelleparken, der har en kapacitet på 1,2 MW, er opført på samme område som sand- og grusudvindingsvirksomheden Netterden. Det betyder, at fra nu af vil halvdelen af det årlige energiforbrug til det eldrevne udstyr, der bruges til sandpumpning og den efterfølgende sortering og bearbejdning, blive produceret på bæredygtig vis på stedet.

Der er mangel på plads til at bygge solcelleparker i Holland. En mulig løsning er at bygge flydende solcelleparker, eksempelvis på de søer og damme, der er opstået i forbindelse med udvinding af sand og grus. En ekstra fordel er, at vandet fungerer som naturlig afkøling af solcellepanelerne, hvilket øger deres effektivitet sammenlignet med solcellepaneler på landjorden.

Vores kraftværker

Få mere at vide om Vattenfalls kraftværker samt fakta om, hvor meget el og varme vi producerer.

Solceller til tagmontering

Udover solenergi i stor skala fremmer Vattenfall decentraliseret energiproduktion på det sted, hvor den forbruges, både hos private kunder og erhvervskunder. Det vil resultere i nye energiserviceydelser, hvor Vattenfall leverer løsninger til vores kunders behov, så de bliver i stand til at producere og forbruge deres egen solenergi.

Vækst i solenergi

I 2017 blev der globalt installeret over 100 GW solenergikapacitet, og andelen af solenergi i elproduktionen stiger støt. Vattenfall udvikler og opfører i øjeblikket flere solenergiprojekter.

Solenergi og miljøet

Miljøbelastningen opstår hovedsageligt under produktionen af solcellepanelerne. Solenergi udleder ingen CO2 under produktionen. Miljøbelastningen fra fremstillingen af solcellepanelerne falder løbende på grund af stigende brug af vedvarende energi samt mere effektiv ressourceanvendelse og mere effektive produktionsprocesser. Vi er en af de få virksomheder, der bruger LCA'er (Life Cycle Assessments; livscyklusvurderinger) til at holde øje med de miljømæssige aspekter af solenergi. Det giver os miljødata både på solcelleanlæg til installation hos forbrugerne og på anlæg i stor skala.

Derudover har Vattenfall udarbejdet strenge krav til valg af leverandører af solcellepaneler og invertere. I vores europæiske udbud for valg af leverandører sætter vi, ud over kommercielle og juridiske krav, også høje krav til deres kvalitet og bæredygtighed. Leverandørerne skal også overholde Vattenfalls adfærdskodeks.

Relateret indhold

Vindmølleparken Stor-Rotliden i Sverige

Vedvarende energi er nøglen til at reducere de globale CO2-udledninger.

Vandkraftværket Tuggen

Vandkraft er økonomisk attraktivt og har et lavt niveau af CO2-udledninger.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.