Affald

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads. 

Hvert eneste år bortskaffes omkring 200 millioner tons brændbart affald på lossepladser i Europa. Når brændbare materialer deponeres på en losseplads, nedbrydes affaldet og producerer metangas, som er en af de kraftigste drivhusgasser med en drivhuseffekt, der er 25 gange højere end for CO2. Det er et af de største miljøproblemer i Europa.

Affald til energi

I stedet for at blive deponeret på en losseplads kan affaldet benyttes som brændsel. Affald som brændsel anvendes i svenske fjernvarmeanlæg. Omdannelse af affald til energi dækker varmeforbruget i 1.250.000 husstande og elforbruget i 680.000 husstande. Svenske varmeværker er godt udstyret til at genanvende en del af affaldet fra Europa som energi, i stedet for at det bliver sendt til deponering på lossepladser. De svenske anlæg har en høj genvindingsandel, takket være de fjernvarmenet der er anlagt for at gøre brug af den varme, der produceres ved affaldsforbrænding.

De svenske energigenvindingsanlæg behandler også affald fra andre europæiske lande, hvilket bidrager til brændselsforsyningen i Sverige og til løsning af nogle af affaldsbehandlingsproblemerne i de lande, hvor affaldet stammer fra.

Uppsala er Sveriges fjerdestørste by. Op mod 60 % af Uppsalas fjernvarme stammer fra affald, og omkring 90 % af bygningerne i byen er tilsluttet fjernvarmenettet. I stedet for fossile brændsler anvender Vattenfall affald til opvarmning af bygninger

Bæredygtig ressourceanvendelse

Vi udfører forskellige aktiviteter for at forhindre og reducere affald og spild og for at optimere genanvendelse og genbrug.

Kentish Flats vindmøllepark

Relateret indhold

Reaktor i kernekraftværk

Kernekraftproduktion spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte energiomlægningen.

Solcellepaneler

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Se også

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

Et skib

Vi fokuserer på miljø- og samfundsmæssige aspekter i hele vores forsyningskæde.

Luftfoto af vejarbejde

Vores strategi er i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling.