Kul

Vattenfalls mål er at blive fossilfri inden for én generation og klimaneutral senest i 2050.

Det indebærer, at vi først udfaser kul som brændsel og derefter også naturgas.

En vigtig del af Vattenfalls strategi er at reducere vores egne CO2-udledninger. Vi investerer i udbygning af vedvarende energiproduktion, først og fremmest vind- og solenergi, samtidig med at vi hjælper vores kunder og leverandører med at reducere deres CO2-udledninger ved at tilbyde klimaintelligente løsninger.

Det første store skridt i afviklingen af kul i vores aktiviteter var frasalget af de tyske brunkulsaktiviteter i 2016. Det reducerede Vattenfalls årlige CO2-udledninger fra over 80 millioner tons til omkring 23 millioner tons, samtidig med at der blev frigjort ressourcer til at øge indsatsen inden for vedvarende energi. I dag anvender vi ikke længere brunkul i vores aktiviteter.

Det næste skridt hen imod en reduktion af Vattenfalls CO2-udledning vil være udfasningen af stenkul, som i dag kun anvendes i Tyskland, idet vi lukkede vores sidste kulkraftværk i Holland, Hemweg 8 tæt på Amsterdam, ved udgangen af 2019.

I samarbejde med byen Berlin har Vattenfall udviklet en plan for frem mod 2030 at udfase stenkul, der stadigvæk bliver anvendt i en håndfuld termiske kraftværker i byen. Byen Hamborg besluttede at tilbagekøbe varmevirksomheden af Vattenfall, herunder nogle få kulfyrede termiske kraftværker. Overdragelsen af fjernvarmevirksomheden i Hamborg er blevet gennemført i 2019.

Siden 2019 har Vattenfall kun drevet kraftvarmeværket Moorburg i Hamborg. Den tyske elnetmyndighed (Bundesnetzagentur) besluttede den 1. december 2020 at give Vattenfall kompensation for en komplet udfasning af Vattenfalls kulkraftværk Moorburg i Hamborg. Det indebærer, at Moorburg ikke vil producere el på kommerciel basis fra 1. januar 2021, men skal holdes i reserve med henblik på potentiel netstabilisering frem til senest den 30. juni 2021.

I øjeblikket ejer og driver Vattenfall fire kulfyrede termiske kraftværker i Berlin og Hamborg i Tyskland:

  • Reuter og Reuter West i Berlin
  • Biomassesamfyrede Moabit i Berlin
  • Moorburg i Hamborg (ingen kommerciel elproduktion fra 1. januar 2021)

Sourcing af kul

Vattenfall har indført en risikoscreeningsproces for vores kulleverandører for at kunne tage velfunderede og faktabaserede beslutninger om, hvorvidt vi skal købe kul fra en leverandør eller ej.

Kulekstraktion

Eksempler på Vattenfalls tiltag for at opnå klimaneutralitet

Som en del af omlægningen frem mod klimatneutralitet arbejder Vattenfall aktivt på at reducere CO2-udledningerne fra vores produktion. Den allerstørste del af Vattenfalls CO2-udledninger stammer fra varmeaktiviteterne, primært i Berlin.

I samarbejde med byen Berlin erstatter vi kulkraftværker med moderne, gasbaserede varmekraftværker eller med anlæg, der anvender biomasse og affald som brændsel. Ved hjælp af en række tiltag er det lykkedes Vattenfall at halvere CO2-udledningerne sammenlignet med 1990-niveauet, og tre år før planlagt, i 2017, blev målet for den klimaaftale, der blev indgået med byen Berlin i 2009, opnået. Det er muligt at udfase kul i Berlin senest i 2030.

I 2019 blev det stenkulsfyrede termiske kraftværk Reuter C afviklet, og Europas største kraftvarmeværk blev taget i drift ved det nærliggende Reuter West. Dette muliggør integrationen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemet, da elproduktion fra vind lagres som varme og kan sendes ud i fjernvarmenettet på et senere tidspunkt.

Relateret indhold

Reaktor i kernekraftværk

Kernekraftproduktion spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte energiomlægningen.

Gaskraftværk

Naturgas kan være et overgangsbrændsel i omlægningen til klimaneutralitet.

Affaldsfyret kraftvarmeværk

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.