Kul

Vattenfall udfaser fossile brændsler, herunder kul, inden for én generation. 

Fossile brændsler vil blive udfaset inden for én generation, og vi fortsætter vores kurs frem mod en komplet udfasning af kul i vores varmeportefølje inden 2030. Vattenfall er ved at skifte kurs til en kundefokuseret virksomhed, der kombinerer produktion i stor skala med decentraliserede løsninger og vedvarende energiformer. Vi har forpligtet os til at blive klimaneutrale inden 2050. Det betyder blandt andet, at kulkraftværker med tiden ikke længere passer ind i Vattenfalls portefølje, og derfor klassificeres de som ikke-kerneaktiver.

Udgangen af september 2016 markerede en vigtig milepæl i Vattenfalls omlægning med gennemførelsen af salget af de tyske brunkulsaktiviteter til den tjekkiske energikoncern EPH og dennes finansielle partner PPF Investments. Det var et vigtigt skridt i arbejdet med at tilpasse Vattenfalls portefølje til det nye markedsmiljø og til et langsigtet bæredygtigt energisystem, der positionerer virksomheden godt til at kunne gennemføre omlægningen til at blive CO2-neutral.

Men på kort sigt er de stenkulsfyrede produktionsanlæg stadigvæk vigtige ud fra et systemperspektiv, når det handler om at garantere forsyningssikkerheden på el- og fjernvarmemarkederne. Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er det derfor nødvendigt med tilstrækkelige lovgivningsmæssige rammer, så virksomhederne kan finansiere og gennemføre omlægningen frem mod klimaneutralitet.

I øjeblikket ejer og driver Vattenfall syv kulfyrede kraftværker, hvoraf seks er kraftvarmeværker, der ligger i Berlin og Hamborg-området, og det sidste er et kondensanlæg, der ligger i Holland:

  • Moorburg og Tiefstack i Hamborg, Tyskland
  • Wedel i Schleswig-Holstein, Tyskland
  • Reuter og Reuter West i Berlin, Tyskland
  • Biomassesamfyrede Moabit i Berlin, Tyskland
  • Hemweg 8 i Amsterdam, Holland

Sourcing af kul

Vattenfall har indført en risikoscreeningsproces for vores kulleverandører for at kunne tage velfunderede og faktabaserede beslutninger om, hvorvidt vi skal købe kul fra en leverandør eller ej.

Kul og miljøet

Vattenfall arbejder aktivt på at reducere CO2-udledningerne i virksomhedens produktionsportefølje. Kulkraftværker udleder store mængder CO2, og vi udfaser kul fra hele vores energiproduktion. Vi har for eksempel omlagt Klingenberg-anlægget i Berlin til et gasfyret anlæg, hvilket reducerede Vattenfalls årlige CO2-udledninger i byen med 600.000 tons. I Danmark har vi for flere år siden frasolgt alle vores kulkraftværker, så virksomhedens produktion er helt fossilfri.

Vi installerer effektive gasfyrede kraftvarmeværker, og vi udvikler nye energi- og varmeløsninger, blandt andet el til varme, hvor der anvendes fossilfri energi til at producere varme. Vattenfall har planlagt inden 2020 at udskifte det stenkulsfyrede kraftvarmeværk Reuter C med et el til varme-anlæg, der gør det muligt at integrere vedvarende energi i fjernvarmesystemet, samt en gasfyret kedel, der kun producerer varme. Parallelt med det har Vattenfall gennemført levering af damp fra Moorburg-kraftværket til en industriel samarbejdspartner i samme område, hvilket har ændret kraftværkets driftsmodel fra rent kondensdrift til at være kraftvarmebaseret.

Vattenfalls kulkraftværk Hemweg 8 i Holland bliver lukket ved udgangen af 2019.

For at forbedre luftkvaliteten indfører vi en række tiltag, blandt andet et målrettet miks af kulkvalitet eller forbrændingsstyring (NOx, CO) samt sekundær rensning af røggas ved hjælp af elektrostatiske filteranlæg eller filterposer (støv), afsvovlning af røggas (SO2) og DENOX (NOx).

Relateret indhold

Kernekraftproduktion spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte energiomlægningen.

Naturgas kan være et overgangsbrændsel i omlægningen til klimaneutralitet.

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.