Naturgas

Naturgas kan være et overgangsbrændsel i omlægningen til klimaneutralitet. 

Vi udfaser aktivt fossilbaseret produktion og investerer i en større andel af produktion af vedvarende energi. Naturgas kan være et overgangsbrændsel i omlægningen til et bæredygtig energisystem. Naturgas har en lavere CO2-udledning sammenlignet med andre fossile brændsler, leverer øget forsyningssikkerhed og giver Vattenfall en mere afbalanceret portefølje, der afspejler det europæiske energimix.

Naturgas kan spille en afgørende rolle i vores arbejde med at reducere CO2-udledningerne. I Tyskland og Holland er Vattenfall aktiv i næsten alle led af gasværdikæden, fra lagring af gassen over handel til levering til næsten 2,4 millioner slutbrugere. Vi leverer naturgas til opvarmningsformål til husstande, små og mellemstore virksomheder, kraftværker og industrien.

Gasbaseret el kan danne bro til et bæredygtigt energisystem. Når CO2-priserne stiger, vil naturgas blive mere attraktiv og konkurrencedygtig sammenlignet med f.eks. kulkraftværker.

Vores kraftværker

Få mere at vide om Vattenfalls kraftværker samt fakta om, hvor meget el, vi producerer.

Lagring af naturgas

Vi lagrer gassen i grotterne i de nedlukkede saltminer i den tyske by Epe, der ligger lige på den anden side af grænsen ved Enschede i Holland. Det betyder, at vi hver eneste dag kan reagere fleksibelt på udsving i gasforsyningen og efterspørgslen. Derudover bruges Epe også til handelsformål og kan ses som et årstidsafhængigt økonomisk værktøj til at udjævne forskellen på vinter- og sommerpriser.

Naturgas og miljøet

Forbrænding af naturgas udleder CO2, dog mindre end forbrænding af andre fossile brændsler gør. Naturgassens rolle som balancekraft vil øges, efterhånden som vedvarende energikilder med varierende produktion – såsom solenergi og vindkraft – vinder indpas.

Relateret indhold

Reaktor i kernekraftværk

Kernekraftproduktion spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte energiomlægningen.

Det kulfyrede kraftværk Hemweg

Kul

Vattenfall udfaser fossile brændsler, herunder kul, inden for én generation.

Affaldsfyret kraftvarmeværk

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vi beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.