Vandkraft

Vandkraft er den største vedvarende energikilde i EU.

I de kommende 20 år skal al svensk vandkraft miljøprøves og forsynes med moderne miljøvilkår. I forbindelse med revurderingen vil mange af de initiativer, vi har arbejdet med for at reducere vandkraftens negative indvirkning på økosystemer og biodiversitet, være vigtige, samtidig med at vi kan minimere indvirkningen på elproduktionen. Fleksibel vandkraft er et vigtigt element i et energisystem med stadigt mere vind- og solenergi. Vattenfall har århundredlange rødder inden for vandkraft og indtager fortsat en førerstilling inden for udvikling af vandkraft i Sverige. Vi satser på vandkraft og er åbne over for vækstmuligheder i Europa.

Vattenfall har udviklet en klimaintelligent, vandbaseret bygningsbeton med mindre cementindhold, som kan reducere CO2-udledningen med omkring en fjerdedel. Den nye beton bruges nu til at bygge en helt ny dæmning i Lilla Edet i Göta-elven.

Vores vandkraftaktiviteter

Vi ejer og driver omkring 100 vandkraftværker, hvoraf de fleste er placeret i Sverige og nogle i Finland, Tyskland og Holland. Vandkraft udgør en stor del af Vattenfalls samlede elproduktion og er den mest betydningsfulde vedvarende energikilde, både i forhold til Vattenfalls produktion og det europæiske energisystem.

Samkøringer er vigtige for energiomlægningen

Samkøring af nordisk vandkraft med nabosystemer såsom vind- og solenergi vil resultere i fleksibel kapacitet på tværs af landegrænser, forsyningssikkerhed og forbedret markedsstabilitet, og det vil gøre det muligt at gennemføre dagsordenen for vedvarende energi. En af de vigtige pointer er, at det er en fremragende løsning til håndtering af større mængder svingende produktion af vedvarende energi i både Tyskland og Storbritannien. På tidspunkter med lav produktion af vedvarende energi på kontinentet og i Storbritannien kan nordisk vandkraft blive eksporteret og dermed reducere afhængigheden af fleksible fossile brændsler på disse markeder. På tidspunkter med overskydende produktion af vedvarende energi på kontinentet og i Storbritannien kan flowet vendes, så deres produktion bliver brugt på det nordiske marked, og situationer med overkapacitet udjævnes.

Vandkraft – en balancekraft

Vandkraftværker kan både bruges til at producere grundlast-el (den mængde el, der altid er brug for) og balancekraft (elproduktion, man hurtigt kan sætte i gang for at kunne dække variationen i efterspørgslen).

Problemet med el er, at den ikke kan lagres i noget nævneværdigt omfang. Det kan vand til gengæld. Vandmagasiner ved siden af vandkraftværkerne fungerer som store "batterier". Energi kan lagres på de tidspunkter af året, hvor vandtilførslen er høj og efterspørgslen på el er lav, og energien kan bruges, når efterspørgslen er størst.

Fleksibel vandkraft kan tilbyde sine enorme reservoirer med lagret vand som et gigantisk "grønt" batteri både i Norden og internationalt. Vandreservoirer i Norden tegner sig for 50 % af den samlede vandlagringsvolumen i Europa og leverer en unik fleksibilitet i alle nødvendige tidsintervaller – fra sekunder til måneder – og sørger derudover for stabilitet i elnettet i Norden.

Vores kraftværker

Få mere at vide om Vattenfalls kraftværker samt fakta om, hvor meget el vi producerer.

Vandkraft og miljøet

Vandkraft er den førende vedvarende energikilde i EU og producerer praktisk taget ingen udledninger, som kan påvirke klimaet eller miljøet, i hele produktionsfasen. Men der er udledninger i relation til bygningen og vedligeholdelsen af kraftværkerne. For at overvåge dem har Vattenfall udført livscyklusvurderinger (LCA'er; Life Cycle Assessments) i over 20 år. LCA'erne er blevet videreudviklet i årenes løb, og vi kan nu tilbyde vores kunder en mere detaljeret analyse af vores miljøbelastning i form af en miljøvaredeklaration (EPD).

Vi gennemfører et stort antal initiativer for at reducere vandkraftens negative påvirkning af økosystemer og biodiversitet, og målet er at maksimere de miljømæssige fordele, samtidig med at vi minimerer indvirkningen på elproduktionen. Nogle af disse aktiviteter er forskningsbaserede undersøgelser af nedstrøms migration af fisk på vores forskningsanlæg i Älvkarleby i Sverige, tiltag til at forbedre migration af laks og havørreder på vandkraftanlægget Stornorrfors samt udvikling af nye metoder til at tiltrække fisk til fiskepassager og dermed sikre effektive ruter.

EPD for vandkraft

Miljøvaredeklarationen indeholder en detaljeret analyse af vores miljøbelastning.

Vandkraftværket Porsi

Vandkraftaktiviteter i fremtiden

Der vil sandsynligvis ikke blive opført nye vandkraftværker i Sverige, men kapaciteten på de eksisterende anlæg kan øges. Med større fleksibilitet, investeringer i ny teknologi og målrettede miljøtiltag fastholder Vattenfalls vandkraftværker deres rolle som grundpille i et nordisk og europæisk energisystem med stadigt stigende mængder vedvarende energi. Som en af Europas største aktører har Vattenfall en klar konkurrencemæssig fordel.

Relateret indhold

Vindmølleparken Stor-Rotliden i Sverige

Vedvarende energi er nøglen til at reducere de globale CO2-udledninger.

Solcellepaneler

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Se også

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.