Ringhals kärnkraftverk

Nu stängs Ringhals 2 ner

Efter 44 år i samhällets tjänst är det nu dags för Ringhals 2 att gå i pension. Det sker den 30 december kl. 09.00 då sista turbinen kopplas från elnätet och elproduktionen upphör.

Kontrollpanel på Ringhals

Vid årsskiftet stänger Ringhals 2 verksamheten och slutar att leverera el ut till det svenska kraftnätet. Den slutliga avställningen av Ringhals 2 påbörjades redan i september då anläggningen gick in i en fas som kallas coast down. Det innebär att reaktoreffekten sjunker i samband med att energin i bränslet minskar. I november gick effekten ner under 50 procent och den ena turbinen togs ur drift, den 30 december stängs även den andra turbinen av och elproduktionen upphör. 

Beslutet att stänga två reaktorer i Ringhals fattades 2015. Reaktor 2 stängs i år och reaktor 1 nästa år, 2020, vilket innebär att reaktorerna stängs fem år före den ursprungliga planen.

Stängningsbeslutet fattades på affärsmässiga grunder och trots att elpriset återhämtat sig sedan 2015 är bedömningen att ingen av de två reaktorerna skulle kunna divas vidare av både ekonomiska och praktiska anledningar. 

Klimat och kärnkraft debatteras - igen

ringhals7.jpg

Ringhals har runt 1260 anställda. Roger Olsson, David Hedman och Viktoria Olsson började alla i kontrollrummet på Ringhals 2 för snart 15 år sedan. Trots att reaktorn stänger den sista december känner sig ingen av de tre särskilt orolig inför framtiden och det råder ändå en god stämning bland personalen säger de:

– Ringhals 2 kommer att behöva arbetskraft minst ett par år till. Stängningsdagen skulle komma oavsett, nu blir det verklighet ett par år tidigare bara, säger David Hedman.

Alla tre överens om att det är människorna och gemenskapen i skiftlaget som man kommer sakna mest framöver.

– Det som känns vemodigt är att skiftlaget kommer att splittras, säger Roger Olsson. Det är något speciellt med att jobba i skift, man blir en familj som äter middag och firar högtider ihop.

För Roger Olsson är avvecklingen extra speciell eftersom hans pappa var med och startade upp Ringhals reaktor 2 för 44 år sedan, 1975.

– Nu sluts cirkeln, farsan byggde upp och jag river ner, konstaterar Roger Olsson.

Fakta

Ringhals 2 togs i kommersiell drift 1975 och har sedan starten haft ett händelserikt liv som kantats av upp- och nergångar. Bland annat har anläggningen bytt både ånggeneratorer och kontrollrum, överlevt en brand och renoverat reaktorinneslutningens bottenplåt. Men trots en del bekymmer har Ringhals 2 alltid återhämtat sig och har under sina 44 år i tjänst försörjt Sverige med 215 TWh fossilfri kärnkraftsel.

Läs mer om stängningen av Ringhals 2

Hur stänger man ett kärnkraftverk?
Ringhals 2 stänger den 30 december 2019
Ulrika sluter cirkeln
Från förnekelse till acceptans – och framtidstro

Se även

Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln