Delfiner

Så tar Vattenfall ansvar för biologisk mångfald

Upp mot en miljon arter hotas av utrotning visar en ny FN-rapport. Vattenfall arbetar sedan länge metodiskt för att minska påverkan på biologisk mångfald.

En dyster bild presenterades när en stor internationell FN studie om utvecklingen av biologisk mångfald, IPBES, publicerades den 6 maj. Forskarna har kommit fram till att arter minskar mellan 10 och 100 gånger fortare jämfört med 1970 och att upp emot en miljon växt- och djurarter kan hotas av utrotning.

Vattenfalls verksamhet påverkar

josefin-blanck2.jpg

Josefin Blanck, miljöexpert på miljöstaben berättar hur Vattenfall arbetar med området biologisk mångfald i verksamheten:

– Biologisk mångfald är ett av Vattenfalls viktigaste områden inom miljöområdet och det finns lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor eftersom alla delar av vår verksamhet antingen har en direkt eller indirekt påverkan på arter och deras livsmiljöer. Det är därför viktigt att vi exempelvis investerar i ny teknik som gör att vår påverkan kan minimeras, alltid väger in dessa frågor tidigt i beslutsprocessen för nya projekt samt att vi investerar och engagerar oss i forskningsprojekt som gör att vi ständigt förbättrar vår prestanda, säger hon.

Riktade åtgärder

Rapporten från IPBES tar upp hur klimatförändringar kommer att driva på förlusterna av biologisk mångfald och de betonar även vikten av att klimatåtgärder måste göras så att de inte påverkar den biologiska mångfald negativt.

– Eftersom Vattenfalls huvudsakliga syfte är att göra det möjligt att leva fossilfritt har vi med grund i vår kärnverksamhet ett tydligt och viktigt bidrag för att också minska den negativa trenden med minskade arter. Vi behöver dock också fortsätta att arbeta aktivt med riktade åtgärder för olika arter och naturmiljöer så att vi säkerställer att både klimat och biologisk mångfald vägs i våra strategiska och operationella beslut, säger Josefin Blanck.

Visste du att… ?

… Vattenfall sedan 20 år har arbetat med livscykelanalyser och som en del i detta arbete har vi tagit fram en egen metod för att värdera och mäta hur vår elproduktion påverkar arter och deras livsmiljöer? Att värdera påverkan på biologisk mångfald är mycket svårt men det är samtidigt ett viktigt underlag för att förstå hur våra olika verksamheter påverkar markanvändning och därmed olika arter och deras förutsättningar.

… när vi bygger nya vindkraftsparker är påverkan på olika arter ofta en central fråga och ibland avgörande för om vi får tillstånd? Inom landbaserad vindkraft är det framför allt påverkan på fåglar, fladdermöss och rennäringen som kan vara avgörande och för havsbaserade anläggningar är påverkan på marina däggdjur och havsfåglar mycket viktiga. Här är vi med och deltar i flera stora forskningsprojekt som bidrar till ökad kunskap. Vi utvecklar även nya tekniska lösningar, exempelvis inom havsbaserad vindkraft där vi testar ny teknik för att minska undervattensljud vid pålning för att minska negativ påverkan på ljudkänsliga marina däggdjur.

... att vi driver banbrytande forskningsprogram för flasknosdelfiner, lax, havsöring, sjöfåglar och samhällen runt vindkraftparken i vår vindkraftpark i Aberdeen Bay? The European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) är ett vetenskapligt forskningsprogram för att förstå miljöpåverkan av havsbaserad vindkraft och det finns ett brett spektrum av projekt som bedrivs här kopplade till biologisk mångfald.

… hela den svenska vattenkraftsbranschen precis inlett en av de största tillståndsprocesserna någonsin med syfte att säkerställa att alla anläggningar lever upp till moderna miljövillkor när det gäller påverkan på ekosystem och arter? För att veta vilka miljöåtgärder som är effektivast på vilken plats så har vi på Vattenfall bland annat investerat i en helt unik forskningsanläggning i Älvkarleby- den så kallade Laxeleratorn.

… vi i ett frivilligt initiativ skyddar värdefulla naturområden kopplat till vår svenska vattenkraftsproduktion? I ett av områdena i norra Sverige har vi hittat en fingersvamp som är så ovanlig att den inte ens har ett namn. När denna svamp hittades var den bara känd på två andra ställen i världen.


... att vi stöder många olika typer av miljöprojekt genom vår miljöstiftelse i Tyskland - Vattenfall Umweltstiftung? Stiftelsen är en ideell organisation från vilken skolor, föreningar och naturskyddskoncerner kan ansöka om bidrag. Projekten fokuserar främst på stadsområden, miljöutbildning, återställande av vattenflöden och markområden.

Tänker du på att… ?

… hur vi lever, vad konsumerar och vad vi äter har stor påverkan på biologisk mångfald? Enligt IPBES rapporten kommer den största negativa påverkan från användningen av mark och vatten. Det är framförallt på grund av att städer växer, regnskogar försvinner och jord- och skogsbruket industrialiseras alltmer. Det är som konsument svårt, om kanske rent av omöjligt, att helt undvika att påverka biologisk mångfald men det är möjligt att göra mer medvetna val som minskar belastningen på olika arters livsmiljöer.

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']