Prinses Ariane, Nederländernas största landbaserade vindkraftpark - Foto JLOUSBERG
JLOUSBERG

Bomber, björnar och fladdermöss på vägen mot fossilfritt

Det kan vara utmanande både att bygga och driva landbaserade vindkraftsparker. Under Vattenfalls månatliga projektmöten tas alla tänkbara ämnen upp, där somliga är mer utmanande än andra.

Vattenfall är en av marknadens främsta aktörer inom landbaserad vindkraft och har fler än 50 aktiva vindkraftsparker i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark plus ytterligare elva parker under konstruktion om totalt 1,1 GW. Vattenfall ligger också i framkant när det gäller utveckling av hybridkraftverk som ska maximera fördelarna med den kompletterande kraft som kommer från vind- och solkraft samt batterilagring.

För att utöka portföljen undersöker man nya typer av platser, affärsmodeller och sätt att samverka med lokalsamhället.

Månadsmöten med en mångfald utmaningar

En gång i månaden träffas Vattenfalls vindprojektledare för ett uppdateringsmöte. De utmaningar man diskuterar är verkligen skiftande: allt från hur man undviker björnar och skyddar fladdermöss till att ta i tu med odetonerade bomber. En stor del av mötena ägnas visserligen åt problem vid olika anläggningar, men Ruben Lindenburg, chef för Construction Management, säger att han ändå ser väldigt mycket fram emot dem.

Vindkraften växer snabbt och Vattenfall söker hela tiden efter nya sätt att minimera vindkraftverkens klimatfotavtryck. Lär dig mer i den här videon.

– De här mötena hör till höjdpunkterna i min kalender. När projektledarna diskuterar sina problem som i många fall är rent unika och berättar hur de tänkt sig att lösa dem sjuder det av entusiasm, förklarar han.

En hel del av de här utmaningarna berör själva området. Öppna landskap på avstånd från människor och byggnader är självklara val för kraftverksbyggen, men den här typen av mark håller på att ta slut i många av de länder där Vattenfall bedriver verksamhet.

Vet du vad som finns under fötterna?

Byggprojekt bedrivs i allt större utsträckning i storstadsområden som exempelvis Nieuwe Hemweg i Amsterdams hamnområde där sex vindkraftverk har byggts bredvid en bangård och nära den stora ringleden runt staden.

JLOUSBERG_20210302_NHW-Re-edit20210302-_NDJ7597_PRINT.jpg

För projektledare Edwin Holla uppstod det svårigheter med både hälsa och säkerhet redan från början när de skulle ta reda på vad som fanns under marknivå.

– Ska man bygga på öppen mark på landet kan man börja gräva utan att bekymra sig särskilt mycket om vad som finns under ytan. När det gäller en industritomt däremot finns en hel del av infrastrukturen under marknivå, till exempel högtrycksgasledningar och strömkablar som vi måste hitta på manuell väg innan vi kan sätta skopan i marken. På vissa ställen riskerar vi dessutom att träffa på odetonerade bomber från kriget, förklarar han.

Platsen ligger nära en bangård, så det finns också risk för att is bildas på turbinbladen som sedan faller ned från kraftverken på personalen nedanför. Ett specialkonstruerat system har installerats med kameror som ska avgöra hur mycket is som bildats på kraftverken så att de kan stängas av vid behov. Skyltar, högtalare och ljussignaler varnar personalen i närheten till dess att faran är över.

När vädret får avgöra

I norra Sverige finns både brunbjörn och rennäring att ta hänsyn till – liksom klimatet. Stränga vintrar och renbetessäsong gör att anläggningsarbetet med Blakliden-Fäbodberget-projektet behöver stoppas under fem månader om året. 

blakliden-fabodberget-snorojning.jpg

– Vi utnyttjade tiden för att planera och förbereda oss inför en väldigt intensiv byggperiod då vi hoppas hinna installera 84 vindkraftverk på mindre än fyra månader, säger projektledare Charlotte Lehmann-Madsen.

Själva storskaligheten i projektet som omfattar fyra markområden på totalt 200 hektar är också en utmaning. Det kan vara så långt som 80 km mellan vissa av kraftverken, större avstånd än i något annat Vattenfall-projekt.

– Därför har vi satsat extra på att kunna jobba som ett enda team. Vi har valt ett helt annat upplägg för projektteamet som gjort oss oerhört smidiga och ser till att vi kan ha rätt folk på plats exakt när de behövs, säger Charlotte Lehmann-Madsen. Blakliden-Fäbodberget är Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills.

Goda grannar till naturen

När nya byggplatser undersöks måste projektteamen i allt större utsträckning sträva efter att hitta på nya och innovativa sätt att arbeta i samklang med miljön.

JLOUSBERG_20200410_WWM_RB04DJI_0076_PRINT-(2).jpg

Vid vindkraftsparken Prinses Ariane – Nederländernas största landbaserade vindkraftspark – har 82 vindkraftverk installerats, vissa av dem i en skog med tusentals besökare och som är hem för viktigt djur- och växtliv.

– Ett nära samarbete med skogsförvaltaren var väldigt viktigt för att vi skulle få vindkraftverken att smälta in i miljön och se till att besökarna påverkades så lite som möjligt av vår verksamhet, förklarar Ruben Lindenburg, projektledare för anläggningen.

Ett exempel är att fundamenten för de fyra kraftverk som står i skogen har placerats under marknivå så att de är täckta av gräs.

Det var också viktigt att skydda djurlivet i skogen och ett avancerat system för att skydda fladdermöss används för att se till att de inte kolliderar med kraftverken. Systemet övervakar faktorer som luftfuktighet och vindstyrkor och stänger av vindkraftverken när flygförhållandena är som bäst för fladdermössen.

Bryan Wright, Portfolio Director Construction för landbaserad vindkraft, säger att variationen i de projekt som för närvarande håller på att uppföras är talande för Vattenfalls starka sidor under en tid då konkurrensen om lämpliga byggplatser intensifieras.

– Vår aktivitet på flera marknader av olika typ har gett oss den erfarenhet vi behöver för att kunna bygga på många olika markområden – allt från tätbebyggda regioner till ren vildmark, i kuperad terräng eller slättlandskap.

– Projekten måste hanteras väldigt olika i olika länder. Det som betraktas som normalt i ett land kan ses som avvikande i ett annat.  Våra team i olika länder präglas av mångfald och variationsrikedom. Det ger oss fördelen av att kunna se saker ur olika perspektiv och en förmåga att arbeta på olika sätt – och vi kan dessutom utnyttja våra gemensamma kunskaper i alla våra projekt, säger Bryan Wright.

Läs mer om Vattenfalls vindkraftsverksamhet

Se även

Horns rev 3 vindkraftspark

Anna Borg i toppmöte om ny vindkraft i Nordsjön

På onsdagen deltar Vattenfalls vd Anna Borg i ett toppmöte i Danmark tillsammans med bland andra fyra europeiska regeringschefer och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ämnet ä...

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Blakliden Fäbodberget

Vattenfall inviger sin största landbaserade vindkraftspark – Blakliden Fäbodberget

Måndagen den 23 maj invigs Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.

Läs hela artikeln
Första vindkraftverket installerat vid Hollandse Kust Zuid. Foto: Ties van der Horst
Foto: Ties van der Horst

Första vindkraftverket installerat vid Hollandse Kust Zuid

Den första turbinen i havsvindkraftparken Hollandse Kust Zuid installerades under påskhelgen. Vid god sikt kan vindkraftsparken nu ses från kusten.

Läs hela artikeln