Landbaserad vindkraftspark

Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt får miljötillstånd

De intilliggande vindkraftsparkerna Norrbäck och Pauträsk som tillsammans utgör Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftsprojekt har fått ett slutgiltigt miljötillstånd. Det innebär att Vattenfall nu har de nödvändiga tillstånden för planerna på en vindkraftspark med upp till 111 vindkraftverk och en maximal effekt på 530 MW, vilket motsvarar el till ungefär 300 000 hushåll.

Med en förväntad årsproduktion på 2 TWh är egenutvecklade Norrbäck tillsammans med rättigheterna till projekt Pauträsk som Vattenfall innehar en option till, ett viktigt tillskott av fossilfri elproduktion. De två parkerna i Lycksele (Norrbäck) och Vilhelmina och Storuman (Pauträsk) kommuner stärker Vattenfalls position som en ledande vindkraftsutvecklare i regionen och är ett tydligt bidrag i vårt arbete för fossilfrihet.

– Att vi nu har nödvändiga tillstånd för projekten Norrbäck och Pauträsk är välkommet eftersom elbehovet, inte minst i norra Sverige förväntas öka kraftigt, säger Marie Kimming, chef för Vattenfalls landbaserade projektutveckling.

Utöver projekten Norrbäck och Pauträsk utvecklar Vattenfall även projekten Vargträsk, Sandselehöjderna och Stensvattsmarken i Västerbotten. Vattenfall har tidigare utvecklat befintliga vindkraftsparkerna Blakliden Fäbodberget, Stor-Rotliden och Juktan i Västerbotten.

Nästa steg i i utvecklingen av projekten Norrbäck och Pauträsk blir en fördjupad detaljprojektering kring utformning av parkerna. Ett investeringsbeslut förväntas kunna fattas under 2025 och nuvarande bedömning är att byggstart kan ske under 2026.

Lite fakta om vindkraftsprojekten Norrbäck och Pauträsk

  • Antal vindkraftverk: 111
  • Totalhöjd: Maximalt 200 meter
  • Maxeffekt: 530 MW
  • Årsproduktion: 2 TWh/år
  • Plats: Kommunerna i Lycksele, Vilhelmina och Storuman

Läs mer om Norrbäck
Läs mer om Pauträsk

Se även

Havsbaserat vindkraftverk

Vattenfall och RWE slutför avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone

Vattenfall har idag slutfört avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone till RWE. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till motsvarar 963 miljoner GBP. 

Läs hela artikeln
Parkeringhus i Lund. Illustration: Lloyds arkitektkontor

Avvecklade vindkraftverk blir parkeringshus i Lund

I det nya hitech-området Brunnshög i Lund ska rotorblad från en demonterad dansk vindkraftspark bli en del av designen på ett hållbart och klimatsmart flervånings parkeringshus.

Läs hela artikeln
Ingela Hålling

Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarna Sveriges högspänningsanläggningar

Vattenfall och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal om att Vattenfall med sin Power-as-a-Service lösning ska äga, driva och förvalta Husqvarnas befintliga infrastruktur ...

Läs hela artikeln