Sponsring

Lokal sponsring

Fallens dagar i Älvkarleby och Trollhättan

1909 började Vattenfall utvinna elektricitet ur Trollhätte kanal och vattenverk. Ett år senare byggdes kraftverket i Älvkarleby för att förse järnvägen med elektricitet.

Under Fallens dagar kan allmänheten se hur energi utvinns ur ett vattenfall. Det är en upplevelse att se när hundratusentals liter vatten per sekund släpps från magasinen och skapar ett spektakulärt vattenfall.

Mer om Fallens dagar

Se när dammluckorna öppnas och vattnet släpps fritt. Videon visar fallpåsläpp ur drönarperspektiv på Fallens dag i Älvkarleby 2016.

Jokkmokks marknad

Vattenfall är samarbetspartner till Jokkmokks marknad, som har en mer än 400 år lång historia.

På marknaden 2019 var Vattenfall med och arrangerade ett samtal i en angelägen fråga: Hur gör vi det coolt att leva, bo och jobba i norra Sverige? Dessutom anordnade vi en innovationstävling där sex lag tog fram fantasifulla lösningar och idéer under rubriken "Vi skapar framtidens klimatsmarta liv i norra Sverige".

Nästa Jokkmokks marknad hålls den 6–8 februari 2020.

Mer om marknaden

Tillsammans med Jokkmokks kommun, Region Norrbotten och Sparbanken Nord har vi skapat Jokkmokk Arctic Talks – en arena för dialog om lokala, regionala och nationella frågor.

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.