Sponsring

Lokal sponsring

Fallens dagar i Älvkarleby och Trollhättan

1909 började Vattenfall utvinna elektricitet ur Trollhätte kanal och vattenverk. Ett år senare byggdes kraftverket i Älvkarleby för att förse järnvägen med elektricitet.

Under Fallens dagar kan allmänheten se hur energi utvinns ur ett vattenfall. Det är en upplevelse att se när hundratusentals liter vatten per sekund släpps från magasinen och skapar ett spektakulärt vattenfall.

Mer om Fallens dagar

Se när dammluckorna öppnas och vattnet släpps fritt. Videon visar fallpåsläpp ur drönarperspektiv på Fallens dag i Älvkarleby 2016.

Jokkmokks marknad

Vattenfall är samarbetspartner till Jokkmokks marknad, som i år hölls den 7–9 februari. På den första marknadsdagen var Vattenfall med och arrangerade ett samtal i en angelägen fråga: Hur gör vi det coolt att leva, bo och jobba i norra Sverige?

Samma dag anordnades en innovationstävling där sex lag tog fram fantasifulla lösningar och idéer under rubriken "Vi skapar framtidens klimatsmarta liv i norra Sverige".

Mer om marknaden

Tillsammans med Jokkmokks kommun, Region Norrbotten och Sparbanken Nord har vi skapat Jokkmokk Arctic Talks – en arena för dialog om lokala, regionala och nationella frågor.

Pridefestivalen i Stockholm

Som supporter till Pridefestivalen ställer sig Vattenfall bakom en värdegrund som innebär mångfald och att all diskriminering ska motverkas. Vi vill skapa attraktiva arbetsplatser med tillåtande klimat och öppenhet där medarbetarnas individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara.

Mer om Pride

På Stockholm Pride 2018 tågade Vattenfall i paraden under parollen "Powered by Diversity". I år hålls festivalen mellan den 29 juli och den 4 augusti.

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Trädtoppar underifrån

Vattenfall tar hänsyn till miljöaspekter inför alla ledningsbeslut.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.