Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.
Deltagare på Vattenfalls årsstämma 2022

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av statens ägarpolicy samt regeringens principer för bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapport för 2021 (PDF 430 kB)

Nästa årsstämma

Besked om tid och plats för årsstämman år 2023 kommer att meddelas senast i oktober 2022.

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i
bolagsstyrningsarkivet.

Relaterad information

Händer som skriver på en bärbar dator

Utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

Se även

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.