Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.
Deltagare på Vattenfalls årsstämma 2020

Magnus Hall, dåvarande VD och koncernchef, Axel Calissendorff, advokat, Anne Gynnerstedt, chefsjurist och styrelsens sekreterare samt Karin Lepasoon, dåvarande kommunikationsdirektör, på årsstämman 2020.

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av statens ägarpolicy samt regeringens principer för extern rapportering i bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapport för 2019 (PDF 590 kB)

Nästa årsstämma

Årsstämman år 2021 kommer att hållas den 28 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Kallelse och ytterligare information publiceras 4-6 veckor före årsstämman.

Senaste årsstämma

Vattenfalls årsstämma 2020 hölls den 28 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Normalt är årsstämman öppen för allmänheten men på grund av spridningen av covid-19 (coronaviruset) hänvisades allmänheten denna gång till att delta via webcast.

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i
bolagsstyrningsarkivet.

Relaterad information

Händer som skriver på en bärbar dator

Utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

Se även

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.