Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.
Anna Borg, vd och koncernchef, i samtal med styrelseordförande Mats Granryd och kommunikationsdirektör Åsa Jamal på årsstämman 2023

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av statens ägarpolicy samt regeringens principer för bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapport för 2022 (PDF 403 kB)

Nästa årsstämma

Besked om tid och plats för årsstämman år 2024 meddelas senast under oktober 2023.

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i
bolagsstyrningsarkivet.

Relaterad information

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Händer som skriver på en bärbar dator

Utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Se även

A woman sitting by her desk at the trade floor.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.