Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.
Magnus Hall, Lars G Nordström och Karin Lepasoon i samtal på stämman 2019

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och styrelsens ordförande Lars G Nordström i dialog med kommunikationsdirektör Karin Lepasoon på årsstämman 2019.

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av statens ägarpolicy samt regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapport för 2019 (PDF 570 kB)

Nästa årsstämma

Årsstämman år 2020 kommer att hållas den 28 april kl 09.00 på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Kallelse och ytterligare information publiceras 4–6 veckor före årsstämman.

Senaste årsstämma

Vattenfalls årsstämma 2019 hölls den 11 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Stämman var öppen för allmänheten.

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i bolagsstyrningsarkivet.
Bolagsstyrningsarkivet

Relaterad information

Händer som skriver på en bärbar dator

Utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

Se även

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.