Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.
Anna Borg, vd och koncernchef, i samtal med styrelseordförande Mats Granryd och kommunikationsdirektör Åsa Jamal på årsstämman 2023

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. Tillämpningen av statens ägarpolicy samt regeringens principer för bolag med statligt ägande beslutas vid bolagsstämman. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Mer information om årsstämman finns i bolagsstyrningsrapporten.
Bolagsstyrningsrapport för 2023 (PDF 394 kB)

Utdelningspolicy och ekonomiska mål

Nästa årsstämma

Årsstämman 2024 kommer att hållas den 29 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Vattenfalls årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor. Årsstämman kommer att sändas via webcast och en inspelning från årsstämman kommer att finnas tillgänglig på group.vattenfall.com/se i efterhand (under förutsättning att stämman godkänner sändningen).

Extra bolagsstämma

Vattenfall AB höll en extra bolagsstämma den 25 oktober 2023 för att välja en ny styrelseledamot. Den extra bolagsstämman var öppen för allmänheten.

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i
bolagsstyrningsarkivet.

Relaterad information

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Händer som skriver på en bärbar dator

Utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.