Finansiellt

Delårsrapport för januari–mars 2019

25 april 2019

Finansiell utveckling januari–mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 13 % (10 % exklusive valutaeffekter) till 49 552 MSEK (43 860).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 9 673 MSEK (9 359).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 8 168 MSEK (6 975).
 • Periodens resultat uppgick till 6 420 MSEK (4 158).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 32 för definitioner av Alternativa nyckeltal

Kommentar

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för första kvartalet 2019.

Viktiga händelser januari–mars 2019

 • Stora störningar efter stormen Alfrida med relaterade kostnader på 850 MSEK.
 • Minskad produktion delvis som en följd av lägre produktion vid Ringhals 2 där en generator byts ut.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna.
 • Produktionen vid det koleldade kraftverket Hemweg 8 i Nederländerna avslutas i slutet av 2019.
 • Idrifttagning av 170 MW vindkraft och 6 MW solkraft.
 • Deltagande i anbudsförfarandet för vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Nederländerna samt ett projekt i franska Dunkerque.
 • Staden Berlin vill tilldela Berlin Energie koncessionen för eldistribution.

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet på en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Presskonferensen spelades in och kan ses i efterhand.

För mer information, kontakta

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations Nordic and Corporate, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.