Finansiellt

Delårsrapport för januari–mars 2020

29 april 2020

Kommentar

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för första kvartalet 2020.

Finansiell utveckling januari–mars 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 3 % (-5 % exklusive
  valutaeffekter) till 48 160 MSEK (49 552).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade med 5 % till
  10 187 MSEK (9 673).
 • Rörelseresultatet1 ökade med 51 % till 12 313 MSEK
  (8 168).
 • Periodens resultat ökade med 7 % till 6 900 MSEK (6 420).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser januari–mars 2020

 • Kontinuitetsplaner implementerade till följd av Covid-19.
 • Försäljning av 11 TWh produktionsrättigheter för kärnkraften
  i Tyskland.
 • Slutgiltigt tillstånd för konstruktionen av den havsbaserade
  vindkraftsparken Kriegers Flak i Danmark.
 • Vattenfall utsedd till prioriterad anbudsgivare för ett
  fjärrvärmeprojekt i Skottland.
 • Avtal om att bygga en av Sveriges största solkraftsparker.
 • Försäljning av privatkundsverksamheten i Storbritannien.

Audiocast

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet i en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media. En inspelad version av audiocasten är tillgänglig nedan.

För mer information, kontakta

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon: 08-739 72 51, mobil: 072-226 40 51
Markus Friberg, Vice President Media Relations, mobil: 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En manlig Vattenfallanställd i hjälm framför elledningar

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.