Finansiellt

Delårsrapport för januari-september 2022

27 oktober 2022

Finansiell utveckling januari–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 38% (34% exklusive valutaeffekter) till 160 825 MSEK (116 590).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 23 844 MSEK (22 090).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 36 707 MSEK (52 521).
 • Periodens resultat uppgick till 16 980 MSEK (41 912).

Finansiell utveckling, juli–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 47% (41% exklusive valutaeffekter) till 53 076 MSEK (36 125).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 6 232 MSEK (4 782).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 12 192 MSEK (22 926).
 • Periodens resultat uppgick till 6 684 MSEK (18 277).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser juli–september 2022

 • Turbulent marknadssituation och fortsatt stora prisskillnader mellan olika prisområden i Norden.
 • Senarelagd återstart av Ringhals 4.
 • Slutförd installation av fundament och leverans av första elen från den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Utnyttjad option för att driva vidare det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 i Tyskland vilket väntas kunna täcka elförbrukningen för över en miljon hushåll.
 • Joint venture tillsammans med Midlothian Council för investeringar i energilösningar med låga koldioxidutsläpp i Skottland.
 • Uppgraderingen av regionnätet fortlöper med invigning av en ny regionnätsstation i Stockholm och detaljprojektering för en 150 kV-ledning i Luleå.

Studiosändning

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont presenterade resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell i en studiosändning. Ta del av den inspelade versionen via länk ovan.

För mer information, kontakta:
Ruben van Bavel, tillförordnad chef Group Control & Investor Relations, +31 650 126 296 ruben.van.bavel@vattenfall.com

Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.