Finansiellt

Delårsrapport för januari-september 2022

27 oktober 2022

Finansiell utveckling januari–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 38% (34% exklusive valutaeffekter) till 160 825 MSEK (116 590).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 23 844 MSEK (22 090).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 36 707 MSEK (52 521).
 • Periodens resultat uppgick till 16 980 MSEK (41 912).

Finansiell utveckling, juli–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 47% (41% exklusive valutaeffekter) till 53 076 MSEK (36 125).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 6 232 MSEK (4 782).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 12 192 MSEK (22 926).
 • Periodens resultat uppgick till 6 684 MSEK (18 277).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser juli–september 2022

 • Turbulent marknadssituation och fortsatt stora prisskillnader mellan olika prisområden i Norden.
 • Senarelagd återstart av Ringhals 4.
 • Slutförd installation av fundament och leverans av första elen från den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Utnyttjad option för att driva vidare det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 i Tyskland vilket väntas kunna täcka elförbrukningen för över en miljon hushåll.
 • Joint venture tillsammans med Midlothian Council för investeringar i energilösningar med låga koldioxidutsläpp i Skottland.
 • Uppgraderingen av regionnätet fortlöper med invigning av en ny regionnätsstation i Stockholm och detaljprojektering för en 150 kV-ledning i Luleå.

Studiosändning

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont presenterade resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell i en studiosändning. Ta del av den inspelade versionen via länk ovan.

För mer information, kontakta:
Ruben van Bavel, tillförordnad chef Group Control & Investor Relations, +31 650 126 296 ruben.van.bavel@vattenfall.com

Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.