Finansiellt

Delårsrapport för januari–juni 2021

20 juli 2021

Finansiell utveckling januari–juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 1 % (5 % exklusive valutaeffekter) till 80 465 MSEK (79 440).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 17 308 MSEK (12 982).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 29 595 MSEK (5 287).
 • Periodens resultat uppgick till 23 635 MSEK (-1 594).

Finansiell utveckling, april–juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 10 % (14 % exklusive valutaeffekter) till 34 554 MSEK (31 280).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 5 256 MSEK (2 792).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 16 210 MSEK (-7 027).
 • Periodens resultat uppgick till 13 212 MSEK (-8 495).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser april–juni 2021

 • Avtal om försäljning av 49,5 % av havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid.
 • Godkännande i Förbundsdagen gällande kompensation för nedläggning av kärnkraft i Tyskland. Detta påverkade kvartalets resultat med 11,1 miljarder SEK.
 • Riksdagsbeslut om särskilt investeringsutrymme för elnätsinvesteringar.

Viktiga händelser efter balansdagen

 • Försäljningen av elnätsverksamheten Stromnetz Berlin slutfördes 1 juli. Försäljningspriset uppgick till 2,1 miljarder EUR och transaktionen kommer att påverka resultatet i det tredje kvartalet.

Audiocast

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont presenterade resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell.

Audiocast – Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2021 (på engelska)

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Group Control & Investor Relations, 08-739 72 51, 072-226 40 51

Henrik Svensson, pressekreterare, 070-271 11 32

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.