Finansiellt

Delårsrapport för januari–juni 2022

22 juli 2022

Finansiell utveckling januari–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 34 % (31 % exklusive valutaeffekter) till 107 749 MSEK (80 465).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till17 610 MSEK (17 308).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 24 513 MSEK (29 595).
 • Periodens resultat uppgick till 10 295 MSEK (23 635).

Finansiell utveckling, april–juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 39 % (36 % exklusive valutaeffekter) till 48 170 MSEK (34 554).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till8 107 MSEK (5 256).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 11 730 MSEK (16 210).
 • Periodens resultat uppgick till 4 231 MSEK (13 212).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser april–juni 2022

 • Fortsatt höga och volatila elpriser och rekordstora skillnader mellan olika prisområden i Norden.
 • Invigning av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget och byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers Flak.
 • Strategisk översyn av värmeverksamheten i Berlin.
 • Start av förstudie om byggnation av små modulära reaktorer vid Ringhals.
 • Försäljning av det gaseldade kraftverket Magnum i Nederländerna.
 • Invigning tillsammans med LKAB och SSAB av HYBRITs pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas.
 • Nytt initiativ tillsammans med Preem för utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas.
 • Nytt partnerskap med St1 för utveckling av hållbart flygbränsle.

Audiocast

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont presenterade resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell i en direktsänd audiocast. En inspelad version av audiocasten är tillgänglig här ovanför.

För mer information, kontakta:
Ruben van Bavel, Head of Group Control & Investor Relations, +31 650 126 296 ruben.van.bavel@vattenfall.com
Johan Sennerö, pressekreterare, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Sol som speglas i fasaden på kontorsbyggnad

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.