Hur mycket kommer jag se av vindkraftsparken från land?

Q:

Hur mycket kommer jag se av vindkraftsparken Kattegatt Syd från land?

A:

Som närmast ligger vindkraftsparken cirka 20 km från kusten och man kommer att kunna se turbinerna när vädret är klart. Vi tar fram visualiseringar för att illustrera hur vindkraftsparken kommer att se ut ifrån olika orter längs kusten.

Se även: Frågor och svar