Dekarbonisering af industrien

Cementa og Vattenfall er pionerer inden for produktion af fossilfri cement

Fossilfri cement – it’s happening.

Nyheder om klimaforandringerne er blevet en konstant del af vores dagligdag. Det er nemt at føle sig overvældet, men samtidig sker der faktisk positive fremskridt. Eksempelvis kan udskiftning af konventionelle brændsler med fossilfri el resultere i en drastisk reduktion af udledningerne fra varmeprocessen i cementproduktion. I CemZero-projektet har den svenske cementproducent Cementa, der er en del af Heidelberg Cement Group, og Vattenfall gennemført et pilotprojekt om elektrificeret cementproduktion, hvor målet er at producere cement med en nuludledning af CO2 inden 2030, hvilket vil resultere i en reduktion af Sveriges samlede CO2-udledninger med 5 %.

CemZeros vision er elektrificeret cementproduktion, baseret på fossilfri energi

Efterspørgslen på cement til at bygge nye veje, boliger, broer og havne fortsætter med at stige, og teknologisk udvikling er afgørende vigtigt for at opnå radikale udledningsreduktioner i cementproduktionen. Elektrificering af cementindustrien er et vigtigt element i overgangen til bæredygtig byudvikling.

CemZero-partnerskabet blev indledt i 2017, da Cementa og Vattenfall lancerede et pilotprojekt, der skulle undersøge, om det var praktisk muligt at elektrificere cementproduktionsprocessen. Cementa havde allerede arbejdet på at reducere udledningerne fra produktionen, hvilket havde resulteret i en 15 % lavere klimapåvirkning end det globale gennemsnit, men virksomheden var også klar over, at det var nødvendigt at undersøge en mere gennemgribende teknologisk omstilling.

Målet med CemZero-projektet er at udskifte traditionelle brændsler i cementproduktionen med fossilfri el.

Pilotprojektet, der blev gennemført i 2017, bekræftede, at elektrificering er et realistisk alternativ. På grundlag af resultaterne af pilotprojektet besluttede Cementa og Vattenfall i januar 2019 at fortsætte deres samarbejde om CemZero-projektet med at undersøge mulighederne for at opføre et pilotanlæg til en klimaintelligent og bæredygtig produktionsproces for cement i Sverige. Det svenske energiagentur har også spillet en vigtig rolle for projektets succes og har ydet økonomisk støtte til projektforundersøgelsen.

Mere om Cementa

Læs mere om den svenske cementproducent Cementa, der er en del af Heidelberg Cement Group.

Cementa-fabrik i Degerhamn i Sverige. Foto: Cementa

Relateret indhold

Stålproduktion. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskab med LKAB og SSAB arbejder Vattenfall for fossilfri stålproduktion.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.