Dekarbonisering af industrien

St1 har fokus på produktion af fossilfrit flybrændstof i stor skala på den svenske vestkyst

Vindmølleparken Horns Rev 3

Vattenfall og St1 har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af syntetisk elektrobrændstof og vil i fællesskab gennemføre en projektforundersøgelse med fokus på hele værdikæden for produktion af elektrobrændsel ud fra havbaseret vindenergi, med opstart i 2029, hvorefter produktionen gradvist skal udvides frem mod målet på en million kubikmeter.

Med dette partnerskab ønsker Vattenfall at udvikle en infrastruktur for levering af havvindbaseret brint på Sveriges vestkyst, og St1 planlægger at producere en million kubikmeter elektrobrændstof, primært bæredygtigt flybrændstof, ved hjælp af den fossilfri brint. De første dråber vil ifølge planen begynde at flyde i 2029. En volumen i den størrelsesorden svarer til for eksempel Stockholm-lufthavnen Arlandas årlige forbrug af flybrændstof.

To tredjedele af CO2-udledningen i Sverige stammer i dag fra industri og transport. I samarbejde med industrivirksomheder arbejder Vattenfall aktivt med direkte elektrificering og indirekte elektrificering ved hjælp af fossilfri brint. Vattenfall ser et stort potentiale for dekarbonisering på den svenske vestkyst for industrier såsom raffinaderier og petrokemikalier.

Relateret indhold

Elektrisk motorcykel fra CAKE

Vattenfall og CAKE går sammen om at producere den første fossilfrie elektriske motorcykel.

Et fly fra SAS

Vi samarbejder med SAS, Shell og LanzaTech om produktion af bæredygtigt flybrændstof.

Vandmolekyler

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort.

Se også

Trætoppe

Miljøaspekter håndteres som en integreret del af vores forretning.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Opladning af elbil

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.