Elektrificering for en fossilfri levevis

En ny bølge af elektrificering

Igennem historien er elektrificerede teknologier kommet og gået. I bilindustriens spæde dage konkurrerede el- og benzindrevne biler direkte med hinanden, og det var et elektrisk køretøj, som havde hastighedsrekorden i kørsel på landevej frem til omkring 1900. I landbruget var produktionen af kunstgødning drevet af elektricitet, inden man gik over til naturgas i 1960'erne. I manglen på en forståelse for virkningerne af CO2-udledningerne viste fossilvejen sig som regel at være den mest konkurrencedygtige.

Med en fossilfri elektricitet, der bliver mere konkurrencedygtig på globalt plan, er udviklingen nu vendt til fordel for elektriske løsninger. Investeringerne i vedvarende energi udgør nu det dobbelte af investeringerne i traditionelle (fossile) energikilder, og Det Internationale Energiagentur beregnede i 2016 de gennemsnitlige omkostninger for den producerede energi til at være 60 USD/MWh for vind, 100 USD/MWh for sol og mellem 50-170 USD/MWh for fossile energikilder.

Omkostning for energiproduktion per MWh

60 USD

vind

100 USD

sol

50–170 USD

fossile energikilder

Vedvarende energi er blevet mere prismæssigt overkommelig, og elektrificering er en af de løsninger, der kan bidrage til at holde den globale opvarmning på 1,5 grader celsius under det førindustrielle niveau.

Beviset ligger i tallene

2x

Investeringerne i vedvarende energi er nu dobbelt så store som investeringerne i fossile energikilder

-75%

Omkostningen for solenergi faldt med 75 % mellem 2010 og 2017

-50%

Prisen på vindmøller blev halveret mellem 2010 og 2017

Relateret indhold