Elektrificering for en fossilfri levevis

En ny bølge af elektrificering

Igennem historien er elektrificerede teknologier kommet og gået. I bilindustriens spæde dage konkurrerede el- og benzindrevne biler direkte med hinanden, og det var et elektrisk køretøj, som havde hastighedsrekorden i kørsel på landevej frem til omkring 1900. I landbruget var produktionen af kunstgødning drevet af elektricitet, inden man gik over til naturgas i 1960'erne. I manglen på en forståelse for virkningerne af CO2-udledningerne viste fossilvejen sig som regel at være den mest konkurrencedygtige.

Med en fossilfri elektricitet, der bliver mere konkurrencedygtig på globalt plan, er udviklingen nu vendt til fordel for elektriske løsninger. Investeringerne i vedvarende energi udgør nu det dobbelte af investeringerne i traditionelle (fossile) energikilder, og Det Internationale Energiagentur beregnede i 2016 de gennemsnitlige omkostninger for den producerede energi til at være 60 USD/MWh for vind, 100 USD/MWh for sol og mellem 50-170 USD/MWh for fossile energikilder.

Vedvarende energi er blevet mere prismæssigt overkommelig, og elektrificering er en af de løsninger, der kan bidrage til at holde den globale opvarmning på 1,5 grader celsius under det førindustrielle niveau.