Elektrificering for en fossilfri levevis

Direkte og indirekte elektrificering

Med direkte elektrificering menes, at én energikilde, nemlig kraftvarme, erstattes med fossilfri elektricitet. Elbiler eller -lastvogne i stedet for gas- eller dieseldrevne køretøjer, elektrisk opvarmning i stedet for olie- eller gaskedler eller måske snart elfly i stedet for fly, der flyver på flybrændstof.

Med indirekte elektrificering menes, at elektricitet ikke anvendes som en direkte erstatning for fossile brændsler, men som input i industrielle processer. Omlægningen af fossilfri elektricitet til brint har en kærkommen sideeffekt i og med, at den gør det nemmere at lagre og transportere energi. Dette bliver endnu vigtigere i fremtiden, idet en større andel af energimixet vil komme fra fleksible, fossilfrie energikilder som f.eks. vind. Når vi bliver i stand til at lagre brint, vil vi i bund og grund have et gigantisk batteri.